So sánh chiến dịch Việt Bắc 1947 và Chiến tranh biên giới 1950

Sau đây là nội dung so sánh giữa chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 và chiến dịch Biên giới thu – đông 1950:

1. Về hoàn cảnh diễn ra

***Chiến dịch Việt Bắc: Do Pháp mở, sau khi chiếm được các đô thị và các trục đường giao thông chính, Pháp tiến tới tiêu diệt cơ quan đầu não của ta nhằm thực hiện đúng kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh,hạn chế tối đa sự tổn hao lực lượng, nhanh chóng bắt tay vào khai thác,bóc lột.

***Chiến dịch Biên giới: Do ta chủ động mở. Thất bại trong chiến dịch Việt Bắc làm phá sản hoàn toàn âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của giặc Pháp, ta có thêm điều kiện nhằm giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

2. Về thế lực của ta

***Chiến dịch Việt Bắc: Địch tấn công, ta phản công lại thắng lợi

***Chiến dịch Biên giới: Ta chủ động tấn công địch.

3. Về Chiến thuật đánh địch

***Chiến dịch Việt Bắc: Ta đánh kiểu du kích ngắn ngày.

***Chiến dịch Biên giới: Đánh điểm diệt viện.

4. Về Kết quả, ý nghĩa

***Chiến dịch Việt Bắc: 

+ Sau hơn hai tháng chiến đấu, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 6.000 tên, bắn rơi 16 máy bay, bắn chìm 11 tàu chiến và ca nô; giữ vững căn cứ, bảo vệ an toàn cơ quan đầu não và quân chủ lực

+ Đây là cuộc phản công lớn của ta; ta đánh bại hoàn toàn chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của địch, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

***Chiến dịch Biên giới:

+ Chiến dịch Biên giới kết thúc, thắng lợi thuộc về ta. Ta đã loại hơn 8.000 tên địch; khai thông vùng biên giới Việt – Trung từ Cao Bằng đến Đình Lập dài 750km với 35 vạn dân; chọc thủng hành lang Đông – Tây của Pháp. Thế bao vây của địch cả trong và ngoài đối với căn cứ địa Việt Bắc bị phá vỡ. Kế hoạch Rơve bị phá sản.

+ Đây là chiến dịch phản công lớn đầu tiên của ta giành thắng lợi, nói lên sự trưởng thành nhiều mặt của quân đội ta. Với chiến thắng Biên giới, con đường liên lạc của ta với các nước xã hội chủ nghĩa được khai thông; quân đội ta đã trưởng thành, ta giành được quyền chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ), địch bị đẩy vào thế bị động đối phó, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp.

5. Về ý nghĩa

***Chiến dịch Việt Bắc: 

– Là chiến dịch phản công đầu tiên của ta trong kháng chiến chống Pháp, chứng tỏ ta có đủ khả năng đẩy lùi những cuộc tiến công lớn của địch, củng cố niềm tin cho quân dân, tạo đà cho những thắng lợi kế tiếp.

– Chứng minh đường lối lãnh đạo của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn đồng thời cho thấy sự vững chắc của căn cứ địa Việt Bắc.

– Làm thất bại hoàn toàn âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của giặc Pháp, buộc chúng phải tiến tới đánh lâu dài, tạo điều kiện cho ta chủ động thực hiện trường kỳ kháng chiến, đưa cuộc kháng chiến sang 1 giai đoạn mới.

***Chiến dịch Biên giới:

– Là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của ta trong kháng chiến chống Pháp, do ta chủ động mở, khẳng định thế chủ động của ta trên chiến trường chính Bắc Bộ

– Là thất bại lớn nhất từ đầu cuộc kháng chiến của địch cả về quân sự lẫn chính trị. Địch bị đẩy lui vào thế phong ngự bị động, càng thêm lúng túng về mọi mặt

– Tạo thế và lực mới đua cuộc kháng chiến của ta sang thời kỳ phản công cục bộ

– Chứng tỏ sự trưởng thành nhiều mặt của quân đội ta, từ đánh du kích sang đánh tập trung quy mô lớn. Là bước nhảy vọt của ta về chiến thuật: chọn địa điểm tấn công,chủ động mai phục, đoán trước được kế hoạch của địch, làm quân địch trở nên hoảng loạn.

– Thắng lợi này có ý nghĩa chiến lược lớn đối với toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

– Hình thành nên thế chủ động của ta, đẩy địch vào thế bị động, so sánh tương quan bắt đầu có lợi cho ta.

– Con đường liên lạc với các nước xã hội chủ nghĩa được khai thông.

Nhận xét: Từ chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947 đến chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 là một bước phát triển mới của cuộc kháng chiến, quyền chủ động trên chiến trường chính đã về tay chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *