Phân tích điểm a, Khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015: “Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”. Từ đó, nêu ý nghĩa của việc xác nhận: Tình trạng hôn nhân & tình trạng huyết thống giữa người thừa kế và người để lại di sản thừa kế?

Theo Điểm a, Khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015: “Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng,

Read more