Trách nhiệm của Sở Tư pháp về người tập sự hành nghề luật sư

Trách nhiệm của Sở Tư pháp về người tập sự hành nghề luật sưđược quy định cụ thể qua Điều 30 của Thông tư 10/2021/TT-BTP như sau:

– Theo dõi danh sách người tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn Luật sư của địa phương mình.

– Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về tập sự hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quy định của pháp luật có liên quan.

– Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đình chỉ thi hành, yêu cầu sửa đổi, bổ sung các quy định, quyết định và Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư do Đoàn Luật sư ban hành hoặc cấp trái với quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *