So sánh chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 và Điện Biên Phủ trên không 1972

Sau đây là nội dung so sánh giữa chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra năm 1954 và Điện Biên Phủ trên không diên ra năm 1972:

I. Giống nhau

– Đều là những trận đánh lớn nhất mà Pháp và Mĩ hy vọng sẽ đánh bại ta, để kết thúc các cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp và Mỹ…

– Đều là những thắng lợi to lớn nhất của ta, là những đòn quyết định buộc Pháp và Mĩ phải ký Hiệp định chấm dứt chiến tranh (Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương năm 1954, Hiệp định Pari về Việt Nam năm 1973)…

– Đều diễn ra ở miền Bắc.

– Kết quả cả 2 trận Pháp và Mỹ đều thất bại.

II. Khác nhau

1. Địa điểm diễn ra trận đánh :

– Điện Biên Phủ 1954 diễn ra ở Điện Biên Phủ (Lai Châu), ta chủ động mở chiến dịch tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp…

– “Điện Biên Phủ trên không” 1972 diễn ra trên bầu trời miền Bắc, là trận đánh ta đánh trả cuộc tập kích chiến lược bằng đường không của Mỹ…

2. Phương thức đánh của địch:

– Điện Biên Phủ 1954: Pháp co lại thành 49 cứ điểm với 3 phân khu có trận địa pháo, sân bay ở lòng chảo Điện Biên.

– “Điện Biên Phủ trên không” 1972: Mỹ huy động các loại máy bay, tàu chiến để đánh ta trên 1 quy mô lớn.

3. Phương thức đánh của ta :

– Điện Biên Phủ 1954: Ta dùng kế sách ” vây – tấn – diệt – triệt” để hạ các cứ điểm trong tập đoàn Điện Biên Phủ.

– “Điện Biên Phủ trên không” 1972: Ta dùng trận địa tên lửa, trận địa pháo, trận địa giả,…. để đánh trả và đánh lạc hướng địch.

4. Kết quả:

– Điện Biên Phủ năm 1954 là thắng lợi có tính quyết định trên mặt trận quân sự của ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ 1954…

– “Điện Biên Phủ trên không” 1972 là thắng lợi có tính quyết định trên mặt trận quân sự trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta, buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng bắn phá miền Bắc và cùng với chiến thắng tiến công chiến lược năm 1972 đã buộc Mỹ ký Hiệp định Pari năm 1973 rút quân về nước…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *