Tiêu chuẩn học lực để xét tuyển vào các trường Công an năm 2021

– Từng môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển vào trường CAND đạt từ 7,0 điểm trở lên trong từng năm học THPT, ví dụ: thí sinh dự tuyển tổ hợp A00 thí điểm tổng kết năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 của môn Toán, môn Lý, môn Hóa phải đạt từ 7.0 trở lên mới đủ điều kiện đăng ký dự tuyển;

Riêng cán bộ Công an, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự, học sinh Trường Văn hóa Công an: từng môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển vào trường Công an nhân dân đạt từ 6.5 điểm trở lên trong từng năm học THPT.

– Thí sinh dự tuyển tổ hợp B00: từng môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển vào trường Công an nhân dân đạt từ 7.0 điểm trở lên trong từng năm học THPT (công dân), 6.5 điểm trở lên trong từng năm học THPT (đối với cán bộ Công an, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự, học sinh Trường Văn hóa Công an); học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi; trung bình cộng 03 môn Toán, Hóa, Sinh trong 03 năm học THPT hoặc tương đương phải đạt từ 8.0 trở lên;

– Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không.

Nguồn: Page Tuyển sinh Công an nhân dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *