Xúc phạm Quốc kỳ phạt đến 03 năm tù

Câu hỏi: Xin cho hỏi nếu có một cá nhân có hành vi xúc phạm quốc kỳ thì có phạm tội không? Nếu có thì phạm tội gì và bị phạt đến bao nhiêu năm tù?

Trả lời:

Tại Điều 351 Bộ luật hình sự 2015 quy định:

“Điều 351. Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”

Như vậy: người nào có hành vi cố ý xúc phạm Quốc kỳ thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xúc phạm Quốc kỳ quy định tại Điều 351 Bộ luật hình sự 2015 với hình phạt có thể lên đến 03 năm tù.

Dấu hiệu pháp lý của Tội xúc phạm Quốc kỳ:

Về mặt khách thể của Tội xúc phạm Quốc kỳ: tội phạm này xâm phạm đến biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Đối tượng phạm tội là Quốc kỳ, Quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Về mặt khách quan của Tội xúc phạm Quốc kỳ: thể hiện ở chỗ viết, vẽ những nội dung không lành mạnh, có tính sỉ nhục hoặc xé rách, đâm thủng, giẫm đạp, vò nát cờ Tổ quốc hay có hành vi có tính chất nhạo báng, phá hỏng Quốc kỳ, Quốc huy hoặc bằng những thủ đoạn khác làm biến dạng Quốc kỳ, Quốc huy.

Tội phạm hoàn thành khi có một trong những hành vi kể trên mà không cần dấu hiệu hậu quả.

Về mặt chủ quan của Tội xúc phạm Quốc kỳ: tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Nếu hành vi được thực hiện với lỗi cố ý gián tiếp hay vô ý thì không cấu thành tội phạm.

Về mặt chủ thể của Tội xúc phạm Quốc kỳ: là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự theo luật định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *