Xử lý hành vi xâm phạm QSHCN đối với nhãn hiệu bằng BP Hành chính?

Khi nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng, các doanh nghiệp khi xây dựng nhãn hiệu gắn với hàng hóa, dịch vụ, có khả năng phân biệt với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cùng lĩnh vực, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có các biện pháp bảo vệ nhãn hiệu của mình, tránh những hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của các đối thủ cạnh tranh không lành mạnh. Thấy được những hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ngày càng phổ biến, pháp luật đã có những quy định cụ thể về cơ chế xử lý các hành vi trên bằng các biện pháp hành chính, dân sự và hình sự tùy theo tính chất, mức độ xâm phạm theo quy định của Khoản 1 Điều 199 (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005).

1/ Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bị xử phạt vi phạm hành chính:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 211 (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005) thì các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu sau đây bị xử phạt vi phạm hành chính:

–  Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã hội;

– Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về nhãn hiệu quy định tại Điều 213 (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005) hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này;

– Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ tem, nhãn hoặc vật phẩm khác mang nhãn hiệu giả mạo hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.

2/ Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính:

Các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu thì bị buộc phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính theo Khoản 1 Điều 214 (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005), cụ thể:

– Cảnh cáo;

– Phạt tiền.

Ngoài những hình thức xử phạt chính, thì tùy theo tính chất, mức độ xâm phạm, tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

– Tịch thu hàng hóa giả mạo về nhãn hiệu, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo về nhãn hiệu;

– Đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đã xảy ra vi phạm.

Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính được áp dụng khi có yêu cầu từ chủ sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, người được ủy quyền hoặc do cơ quan có thẩm quyền chủ động áp dụng. Biện pháp hành chính giúp chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu xử lý và chấm dứt hành vi xâm phạm của bên thứ ba nhưng không có quy định cơ chế bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu quyền bị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu gây ra. Hơn nữa, trình tự, thủ tục lại quá phức tạp dẫn đến việc thi hành còn kém hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *