Xử lý hành chính đối với trường hợp khai không đúng giá chuyển nhượng cổ phần?

1/ Xử phạt hành chính đối với trường hợp khai không đúng giá chuyển nhượng cổ phần

Căn cứ theo quy định Khoản 8, 11 Điều 14 và Khoản 1 Điều 15 Nghị định 126/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều Luật quản lý thuế 2019: trong trường hợp cơ quan thuế thông qua kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán của Công ty phát hiện “giá chuyển nhượng cổ phần ghi trong hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá trị sổ sách công ty tại thời điểm chuyển nhượng” thì cơ quan thuế sẽ  “ấn định số tiền nộp thuế phải nộp” cho Người nộp thuế theo quy định.

“Điều 14. Trường hợp ấn định thuế

Người nộp thuế bị cơ quan thuế ấn định số tiền thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

8. Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường.

11. Thực hiện các giao dịch không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế”

“Điều 15. Căn cứ ấn định thuế

1. Người nộp thuế bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp

a) Tổ chức, cá nhân bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a.2) Qua kiểm tra sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp của người nộp thuế hoặc qua kiểm tra, đối chiếu, xác minh, sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ của tổ chức, cá nhân có liên quan, cơ quan thuế có cơ sở chứng minh người nộp thuế hạch toán không chính xác, không trung thực các yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp.”

Ngoài ra, căn cứ Khoản 1, 2 Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn: thì cơ quan thuế có thể xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp kê khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và buộc Người nộp thuế khắc phục hậu quả.

“Điều 16. Xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn

1. Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Khai sai căn cứ tính thuế hoặc số tiền thuế được khấu trừ hoặc xác định sai trường hợp được miễn, giảm, hoàn thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ hợp pháp;

….

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn, miễn, giảm cao hơn quy định và tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này…”

2/ Thời hiện xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị định 125/2020 NĐ-CP thì thời hiệu xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế là 02 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.

“Điều 8. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; thời hạn được coi là chưa bị xử phạt; thời hạn truy thu thuế

2. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế

a) Thời hiệu xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế là 02 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm….”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *