Xin cấp phiếu lý lịch tư pháp ở đâu? Nơi thường trú hay tạm trú?

Câu hỏi: Tôi có hộ khẩu ở Bình Thuận, vào Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Nay tôi muốn xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì có xin ở Thành phố Hồ Chí Minh được không hay phải về Bình Thuận? Cảm ơn!

Về vấn đề này, Thư Ký Pháp Lý có ý kiến như sau:

Phiếu lý lịch tư pháp gồm có Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Trong đó:

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam; các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

– Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho các cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Do đó: Đối với trường hợp bạn là cá nhân muốn xin cấp phiếu lý lịch tư pháp thì sẽ được cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Khoản 2, Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

– Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước.

– Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài.

– Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Như vậy: Đối với trường hợp bạn là cá nhân muốn xin cấp phiếu lý lịch tư pháp thì Sở Tư pháp sẽ có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho bạn.

Căn cứ Khoản 2 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp 2009 thì cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại các cơ quan sau đây:

– Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

– Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Mà theo như thông tin bạn cung cấp, thì bạn có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng ở Bình Thuận, bạn chỉ vào Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Do đó, nếu bạn muốn xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì bạn phải về lại nơi thường trú – tức là về Bình Thuận để làm thủ tục.

Theo đó, bạn nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và kèm theo các giấy tờ sau đây cho Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận để được giải quyết cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

– Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

– Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *