Xin cấp Chứng chỉ hành nghề y tại nơi thường trú hay nơi thực hành?

Hỏi: Người có bằng y, đã có thời gian thực hành theo quy định thì phải xin cấp Chứng chỉ hành nghề y ở đâu nơi thường trú hay nơi thực hành?

Trả lời:

Tại Khoản 3, Điều 9 Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định:

“Trường hợp người hành nghề không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào tại thời điểm đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thì nộp hồ sơ về Sở Y tế, nơi đăng ký thường trú để đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề.”

Như vậy, có 2 trường hợp xảy ra như sau:

– Trường hợp thứ nhất: Nếu cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề y đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại thời điểm xin cấp Chứng chỉ thì nộp hồ sơ xin cấp Chứng chỉ tại Sở Y tế nơi cơ sở có trụ sở.

– Trường hợp thứ hai: Nếu cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề y không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào thì nộp hồ sơ xin cấp Chứng chỉ tại Sở Y tế nơi thường trú (cụ thể là nơi cá nhân có hộ khẩu thường trú).

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề y:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

– Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề:

+ Văn bằng chuyên môn y;

+ Văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ đại học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận đã qua đào tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời gian đào tạo ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được coi là tương đương với văn bằng bác sĩ và được cấp chứng chỉ hành nghề với chức danh là bác sĩ;

+ Văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại học và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm;

+ Giấy chứng nhận là lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.

Trường hợp mất các văn bằng chuyên môn trên thì phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nơi đã cấp văn bằng chuyên môn đó cấp.

– Giấy xác nhận quá trình thực hành hoặc bản sao hợp lệ các văn bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

– Giấy chứng nhận đủ sức khỏe hành nghề theo quy định.

– Phiếu lý lịch tư pháp.

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của:

+ Thủ trưởng đơn vị nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đang làm việc trong cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

+ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú đối với những người xin cấp chứng chỉ hành nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

– Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng.