Xin cấp chứng chỉ hành nghề dược ở đâu? Nơi thường trú hay nơi thực hành?

Câu hỏi: Cá nhân có bằng dược sĩ, có giấy xác nhận thời gian thực hành theo quy định phải xin cấp chứng chỉ hành nghề dược ở nơi thường trú hay nơi thực hành?

Trả lời:

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan (Luật Dược năm 2016; Nghị định số 54/2017/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ) không quy định Sở Y tế chỉ cấp chứng chỉ hành nghề dược cho người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh, cũng không quy định chỉ cấp chứng chỉ hành nghề dược cho người có thời gian thực hành được xác nhận trên địa bàn tỉnh.

Do đó: Cá nhân có bằng dược sĩ, có giấy xác nhận thời gian thực hành theo quy định có thể làm thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược tại Sở Y tế nơi thường trú hay nơi thực hành đều được.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược gồm:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược, có ảnh chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 6 tháng.

– Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn.

– Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề dược.

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy xác nhận thời gian thực hành theo quy định.

– Bản sao có chứng thực căn cước công dân, giấy CMND hoặc hộ chiếu.

– Phiếu lý lịch tư pháp.

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy xác nhận kết quả thi do cơ sở tổ chức thi cấp đối với trường hợp chứng chỉ hành nghề dược cấp theo hình thức thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *