Xin cấp căn cước công dân phải đóng phí bao nhiêu?

Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, ứng phó dịch Covid-19.

Do đó, Mức thu lệ phí cấp căn cước công dân sẽ áp dụng theo giai đoạn như sau:

1. Trường hợp chuyển từ Chứng minh nhân dân 09 số, 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân gắn chip:

– Mức thu lệ phí cấp căn cước công dân trong giai đoạn từ 01/01/2021 đến 30/6/2021 là 15.000 đồng/thẻ.

– Mức thu lệ phí cấp căn cước công dân trong giai đoạn từ 30/6/2021 trở đi là 30.000 đồng/thẻ.

2. Trường hợp đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không dùng được; thay đổi họ, tên, chữ đệm; Đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân yêu cầu: 

– Mức thu lệ phí cấp căn cước công dân trong giai đoạn từ 01/01/2021 đến 30/6/2021 là 25.000 đồng/thẻ.

– Mức thu lệ phí cấp căn cước công dân trong giai đoạn từ 30/6/2021 trở đi là 50.000 đồng/thẻ.

3. Trường hợp cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chip khi bị mất; khi trở lại quốc tịch Việt Nam:

– Mức thu lệ phí cấp căn cước công dân trong giai đoạn từ 01/01/2021 đến 30/6/2021 là 35.000 đồng/thẻ..

– Mức thu lệ phí cấp căn cước công dân trong giai đoạn từ 30/6/2021 trở đi là 70.000 đồng/thẻ. 

Theo ý kiến của Bộ Công an, dự kiến từ ngày 01/01/2021 tới đây sẽ cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân trong phạm vi cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *