Xe biển xanh đi sai có bị phạt không?

1. Xe biển xanh gồm những xe nào?

Theo Thông tư 64/2017/TT-BCA sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định như sau:

– Xe biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, seri biển số sử dụng lần lượt một trong các chữ ký sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M được cấp cho:

+ Các cơ quan của Đảng

+ Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội

+ Hội đồng nhân dân các cấp; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

+ Các Ban Chỉ đạo Trung ương

+ Công an nhân dân; Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân

+ Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

+ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam

+ Đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe công lập

+ Ban Quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước.

2. Xe biển sai đi sai có bị phạt không?

Điều 22 của Luật Giao thông đường bộ 2008, quy định những xe sau đây được hưởng quyền ưu tiên khi lưu thông, cụ thể:

– Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ;

– Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn dường;

– Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu;

– Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định.

– Đoàn xe tang.

Trong đó, trừ xe tang, các loại xe ưu tiên còn lại được đi không hạn chế tốc độ; được đi vào đường ngược chiều, các đường khác đi có thể đi được ngay khi có tín đèn đỏ nhưng phải theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Như vậy, theo quy định trên, không phải xe biển xanh nào cũng được hưởng quyền ưu tiên khi lưu thông trên đường mà chủ yếu là các xe đang thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Do đó, nếu xe biển xanh mà không thuộc đối tượng xe ưu tiên theo quy định, khi vi phạm luật giao thông, di chuyển lưu thông sai quy định vẫn bị xử phạt như các xe thông thường khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *