Website TMĐT bán hàng và website cung cấp dịch vụ TMĐT khác nhau ra sao?

Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác.

Theo Điều 25 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử bao gồm:

– Website thương mại điện tử bán hàng: là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

– Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:

+ Sàn giao dịch thương mại điện tử;

+ Website đấu giá trực tuyến;

+ Website khuyến mại trực tuyến;

+ Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

Giữa Website TMĐT bán hàng và website cung cấp dịch vụ TMĐT có những điểm khác biệt cơ bản sau đây:

(i) Về khái niệm

– Website TMĐT bán hàng: Là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

– Website cung cấp dịch vụ TMĐT: Là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại.

(ii) Về Chức năng

– Website TMĐT bán hàng: Chỉ bán một loại sản phẩm hoặc một lĩnh vực sản phẩm cụ thể của đơn vị, doanh nghiệp đó như: Web mỹ phẩm, web điện thoại, website máy tính, website áo trẻ em…).

– Website cung cấp dịch vụ TMĐT: Đa dạng hơn, cung cấp nhiều dịch vụ, nhiều lĩnh vực sản phẩm (VD: Amazon, Alibaba, Lazada…)

(iii) Về dịch vụ

– Website TMĐT bán hàng: Dịch vụ bán hàng

– Website cung cấp dịch vụ TMĐT: Các dịch vụ chủ yếu gồm: Sàn giao dịch thương mại điện tử; Website đấu giá trực tuyến; Website khuyến mại trực tuyến; Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

(iv) Về giao diện

– Website TMĐT bán hàng: Được thiết kế đơn giản, chủ yếu trưng bày một mặt hàng.

– Website cung cấp dịch vụ TMĐT: Được tích hợp nhiều hơn (để đáp ứng cho nhiều loại mặt hàng và đối tượng khác hàng. Tính năng thanh toán trong web TMĐT cũng được thực hiện nhiều bước hơn và thường phải theo một chuẩn chung.

(v) Về chi phí

– Website TMĐT bán hàng: Chi phí không quá cao, thậm chí doanh nghiệp có thể tự thiết kế website miễn phí.

– Website cung cấp dịch vụ TMĐT: Tốn chi phí xây dựng, thường được xây dựng một cách độc lập do một công ty thiết kế website chuyên nghiệp thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *