Viện kiểm sát nhân dân có phải là cơ quan ngang bộ không?

Câu hỏi: Viện kiểm sát nhân dân của nước ta hiện nay có phải là một trong các cơ quan ngang bộ trực thuộc Chính phủ thực hiện quyền công tố tại Việt Nam hay không?

Trả lời:

VKSND là cơ quan thực hiện quyền công tố tại Việt Nam

Theo Luật Tổ chức VKSND 2014 thì VKSND có hai chức năng cơ bản sau đây:

– Chức năng thứ nhất là thực hiện quyền công tố trong tố tụng hình sự. Hiểu nôm na đó là VKSND thực hiện chức năng buộc tội đối với người phạm tội, pháp nhân phạm tội đối với các tội phạm đã được quy định trong BLHS năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). (Xem nội dung chức năng chi tiết tại Điều 3 Luật Tổ chức VKSND 2014)

– Chức năng thứ 2 là kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm đảm bảo pháp luật được tuân thủ một cách tuyệt đối. (Các bạn có thể xem chi tiết chức năng này tại Điều 4 của Luật).

Vậy VKSND có phải là một trong các cơ quan ngang bộ trực thuộc Chính phủ hay không?

Theo Nghị quyết 03/2011/QH13 thì Chính phủ hiện nay chỉ có 4 cơ quan ngang bộ là:

– Ủy ban Dân tộc.

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Thanh tra Chính phủ.

– Văn phòng Chính phủ.

Như vậy, có thể xác định VKSND không phải là cơ quan ngang bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *