Việc dân sự là gì?

1/ Việc dân sự là gì?

Là việc riêng của cá nhân, tổ chức, không có nguyên đơn, bị đơn mà chỉ có người yêu cầu Tòa án giải quyết, từ yêu cầu của đương sự, Tòa án công nhận quyền và nghĩa vụ cho họ.

2/ Hình thức giải quyết: Yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý nào đó là căn cứ phát sinh quyền và nghĩa vụ dân sự.

3/ Cách thức giải quyết của Tòa án: Thông thường sẽ giải quyết thông qua quy trình là xác minh, ra quyết định, tuyên bố theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

4/ Thành phần giải quyết: Thẩm phán (có thể 1 hoặc 3 thẩm phán tùy từng vụ việc dân sự), Viện Kiểm sát, Trọng tài Thương mại (nếu yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài Thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại) theo khoản 2 Điều 31 của BLTTDS 2015.

5/ Đương sự: Người yêu cầu và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

6/ Kết quả giải quyết: Tuyên bằng quyết định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *