Việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng hình sự

Căn cứ vào Điều 137 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH Bộ luật tố tụng hình sự thì việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng hình sự được quy định như sau:

– Việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng được thực hiện thông qua các phương thức:

+ Cấp, giao, chuyển trực tiếp;

+ Gửi qua dịch vụ bưu chính;

+ Niêm yết công khai;

+ Thông báo qua phương tiện thông tin đại chúng.

– Việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng phải thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *