Vay tiền FE Credit nhưng không trả được có làm sao không?

Việc vay tiền FE credit để trang trải cuộc sống trong thời gian ngắn không còn quá xa lạ trong thời buổi hiện nay.

Tuy nhiên, sau khi đã nhận tiền và sử dụng hết, thì xảy ra tình trạng người vay tiền lại không có khả năng thanh toán đối với số tiền vay khi đến hạn.

Việc không thanh toán nợ vay FE Credit đúng hạn sẽ ảnh hưởng xấu đến người đi vay, đôi lúc còn ảnh hưởng rất tiêu cực, mình có thể kể đến như:

1. Người vay sẽ bị xem là có nợ xấu và rất khó khăn để được vay sau này

Hiện nay, đã có Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) là cơ quan đầu mối để lưu trữ các hoạt động thông tin tín dụng (thông tin về khách hàng vay và những thông tin liên quan đến khách hàng vay tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) nhằm hỗ trợ các tổ chức tín dụng ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Khi ký vào hợp đồng vay với FE Credit (công ty tài chính), giữa người vay và FE Credit tồn tại mối quan hệ vay mượn. Người vay không thanh toán tiền cho Công ty đã vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng vay tiền.

Nếu không trả tiền, người vay sẽ thuộc đối tượng nợ xấu được ghi nhận trên CIC. Khi đó, người vay sẽ rất khó khăn để được vay sau này, thậm chí không thể vay được tiền từ các ngân hàng và công ty tài chính khác.

2. Bị khởi kiện ra Tòa án và bị cưỡng chế thi hành án

Hợp đồng vay giữa FE Credit với khách hàng là một hợp đồng dân sự, đồng nghĩa nó là một quan hệ dân sự được xác lập dựa trên sự thỏa thuận giữa bên cho vay (FE Credit) và bên đi vay (khách hàng của FE Credit) thông qua hợp đồng vay.

Vì thế, nếu người vay không trả nợ đúng hạn thì bên cho vay có thể khởi kiện bên đi vay ra Tòa án dân sự để thu hồi lại số tài sản đã cho vay.

Khi đó người vay sẽ mất thời gian đến Tòa án trong quá trình tiến hành xét xử; đồng thời, nếu thua kiện sẽ phải đóng án phí và có nghĩa vụ trả nợ theo bản án mà Tòa án đã tuyên.

Nếu bên đi không tự nguyện trả nợ thì bên cho vay sẽ yêu cầu Cơ quan thi hành án tiến hành thi hành án theo nội dung bản án mà Tòa đã tuyên.

Khi đó, cơ quan thi hành án sẽ tìm kiếm nguồn thu nhập của người vay để thi hành án như khấu trừ tiền trong tài khoản; trừ vào thu nhập của người phải thi hành án; kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ; buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định…

3. Thậm chí có thể bị xử lý hình sự nếu trốn tránh trả nợ

Nếu người vay tiền FE Credit sau đó có một trong những hành vi sau đây thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 BLHS năm 2015 đã được sửa đổi năm 2017.

– Dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

– Sử dụng số tiền đã vay đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tiền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *