Vai trò của văn phòng quốc tế trong việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid

Văn phòng quốc tế có chức năng nhận đơn đăng ký quốc tế và sau đó chuyển đơn cho các nước được chỉ định. Vậy vai trò thật sự của văn phòng quốc tế trong việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid là gì? Bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé.

Văn phòng quốc tế không thẩm định nội dung đối với đơn đăng ký nhãn hiệu. Về cơ bản, có hai vấn đề về nội dung được thẩm định bởi các cơ quan nhãn hiệu quốc gia, cụ thể:

– Thứ nhất là dấu hiệu có khả năng thực hiện được chức năng của một nhãn hiệu hay không, hay nói cách khác là dấu hiệu đó có khả năng phân biệt được hàng hóa và dịch vụ hay không?

– Thứ hai là dấu hiệu đó có xung đột với nhãn hiệu của người khác đã được đăng ký hay không?

Các nước có những cách tiếp cận rất khác nhau đối với việc thẩm định này. Một số nước thực hiện việc thẩm định đầy đủ và một số nước thì không. Văn phòng quốc tế không thực hiện bất kỳ việc thẩm định nào về các khía cạnh nội dung, mà hoàn toàn dành các vấn đề này cho pháp luật của các nước liên quan điều chỉnh.

Tuy nhiên, Văn phòng quốc tế tiến hành thẩm định các điều kiện về hình thức theo quy định tại các điều ước và quy chế thi hành, chủ yếu là để bảo đảm rằng các tài liệu cần thiết của một đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp đầy đủ. Văn phòng quốc tế cũng thực hiện việc thẩm định danh mục hàng hóa và dịch vụ mang nhãn hiệu kèm theo đơn, có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp với Bảng phân loại đó. Như vậy, Văn phòng quốc tế thực hiện việc thẩm định về hình thức đơn và thẩm định về việc phân loại hàng hóa và dịch vụ, điều đó có nghĩa là các Cơ quan nhận đơn không thực hiện các nhiệm vụ này bởi vì họ biết rằng họ đang nhận được các đơn đã được nộp hợp lệ và được phân loại một cách phù hợp.

Như vậy, vai trò của Văn phòng quốc tế của WIPO là nhận đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở một số nước được chỉ định. WIPO kiểm tra xem đơn có được làm đúng cách hay không, nếu đúng thì tiến hành đăng bạ nhãn hiệu và chuyển cho các nước được chỉ định. Việc thẩm định về nội dung có thể được thực hiện tại các nước được chỉ định nếu pháp luật của họ có quy định việc thẩm định như vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *