Ưu, nhược điểm của 4 loại hình Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì có 4 loại hình công ty là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh.

Mỗi loại hình công ty trên đều có những ưu và nhược điểm riêng có thể kể đến như sau:

1. Đối với công ty TNHH một thành viên

Là loại hình công ty do một thành viên làm chủ sở hữu, công ty TNHH một thành viên có những ưu, nhược điểm sau đây:

Về ưu điểm của công ty TNHH một thành viên:

Tính rủi ro đối với chủ sở hữu của công ty không cao vì chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các hoạt động của công ty trong phạm vi vốn góp của mình.

Việc điều hành và quản lý công ty cũng không phức tạp vì chủ sở hữu được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

Dễ dàng chuyển nhượng công ty cho tổ chức, cá nhân khác.

Về nhược điểm của công ty TNHH một thành viên:

Vì trách nhiệm của công ty là hữu hạn trong phạm vi vốn góp của chủ sở hữu nên sẽ bị ảnh hưởng uy tín trước khách hàng không cao.

Công ty TNHH một thành viên không có quyền phát hành cổ phiếu nên bị hạn chế việc huy động vốn.

2. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Là loại hình công ty có từ 2 chủ sở hữu trở lên, nhưng tối đa chỉ được 50 thành viên là chủ sở hữu. Công ty TNHH hai thành viên trở lên có những ưu, nhược điểm sau đây:

Về ưu điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Các thành viên công ty chỉ phải chịu trách nhiệm trọng phạm vi số vốn góp của mình đối với các hoạt động trong công ty.

Số lượng thành viên trong công ty không quá nhiều và các thành viên thường chủ yếu là người tin cậy nên việc quản lý và điều hành công ty trở nên không quá phức tạp.

Việc chuyển nhượng vốn trong công ty được điều chỉnh rất chặt chẽ nên nhà đầu tư có thể kiểm soát dễ dàng được việc thay đổi các thành viên, tránh được việc gia nhập của người lạ vào công ty.

Về nhược điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên sẽ chịu sự điều chỉnh chặt chẽ hơn của pháp luật hơn loại hình công ty TNHH một thành viên.

Việc huy động vốn cũng bị hạn chế do công ty không có quyền phát hành cổ phiếu.

Đồng thời, do thực hiện theo chế độ hữu hạn nên uy tín bị ảnh hưởng trước đối tác, khách hàng mặc dù không quá đáng kể.

3. Đối với công ty cổ phần

Đây là loại hình công ty có nhiều thành viên và tổ chức góp vốn, công ty cổ phần có những ưu, nhược điểm sau đây:

Về ưu điểm của công ty cổ phần:

Mức độ chịu rủi ro của các cổ đông không cao vì chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp đối với các khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

Phạm vi và khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, ở tất cả các ngành nghề và lĩnh vực.

Cơ cấu góp vốn linh hoạt, dễ dàng trong việc chuyển nhượng vốn, mọi đối tượng có đủ điều kiện đều có thể tham gia làm cổ đông trong công ty.

Công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu để huy động vốn, nên hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần sẽ dễ dàng hơn, không bị gói gọn trong một phạm vi vốn đã góp.

Về nhược điểm của công ty cổ phần:

Do công ty cổ phần không hạn chế cổ đông do đó dễ có sự phân hóa các nhóm cổ đông đối kháng nhau về mặt lợi ích nên việc quản lý, điều hành công ty sẽ phức tạp hơn.

Bị ràng buộc chặt chẽ bởi quy định của pháp luật, đặc biệt là ở chế độ kế toán và tài chính nên việc quản lý công ty thường phức tạp hơn các loại hình công ty khác.

Công ty có số cổ đông lớn nên có thể xảy ra sự phân hóa thành các nhóm cổ đông có lợi ích đối kháng nhau.

4. Đối với công ty hợp danh

Công ty hợp danh có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung; ngoài các thành viên hợp danh, công ty hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Công ty hợp danh có những ưu, nhược điểm sau đây:

Về ưu điểm của công ty hợp danh:

Công ty hợp danh được hình thành trên sự uy tín của cá nhân và theo chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên nên công ty dễ tạo sự tin cậy cho đối tác, khách hàng.

Việc quản lý điều hành công ty hợp danh thường không quá phức tạp do các thành viên đều uy tín và có sự tin tưởng hơn thế nữa số lượng thành viên ít.

Về nhược điểm của công ty hợp danh:

Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty nên đối với các họ có rủi ro hơn khi kinh doanh.

Công ty hợp danh không có quyền phát hành cổ phiếu nên bị hạn chế việc huy động vốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *