Ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp, được quy định rất cụ thể trong luật doanh nghiệp. Theo đó, công ty cổ phần có rất nhiều ưu điểm, cũng như những nhược điểm mà các cá nhân, tổ chức cần quan tâm khi chọn loại hình doanh nghiệp này để thành lập.

1/ Ưu điểm của loại hình công ty cổ phần

– Khả năng huy động vốn rất cao và linh hoạt thông qua việc chào bán các loại cổ phần, phát hành cổ phiếu ra công chúng. Hiện nay đây là loại hình duy nhất có thể phát hành cổ phiếu để huy động vốn. 

– Các thành viên góp vốn của công ty cổ phần dễ dàng thực hiện quá trình chuyển nhượng phần vốn của mình thông qua việc bán cổ phần cho các thành viên khác.

– Các nhà đầu tư thành lập công ty chỉ chịu trách nhiệm có giới hạn theo phần vốn góp của vào công ty theo quy định. 

– Các cổ đông của công ty nắm rất rõ tình hình của doanh nghiệp do cơ chế hoạt động một cách hoàn toàn công khai của doanh nghiệp thông qua bản báo cáo tài chính công ty được kiểm toán hàng năm.

– Được quyền niêm yết, giao dịch cổ phần trên sàn giao dịch chứng khoán

2/ Nhược điểm của loại hình công ty cổ phần

– Loại hình doanh nghiệp này được đánh giá không cao về khả năng linh hoạt trong quá trình thay đổi ngành nghề kinh doanh, do tất cả vấn đề thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có sự chấp thuận từ đại hội cổ đông công ty. 

– Khả năng bảo mật trong kinh doanh và tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông ở các cuộc họp thường niên.

– Quá trình điều hành và quản lý loại hình công ty này khá phức tạp do số lượng các cổ đông góp vốn vào công ty là tương đối nhiều và do đó dẫn đến tình trạng dễ xảy ra sự xung đột về lợi ích giữa các nhóm cổ đông của công ty.

– Khi các cổ đông chuyển nhượng cổ phần phải có nghĩa vụ nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân và nộp thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng cổ phần từng lần.

Như vậy, khi cá nhân, tổ chức lựa chọn loại hình công ty cổ phần để thành lập, kinh doanh thì cần phải cân nhắc những nhược điểm của loại hình này, xem xét những phù hợp của ưu điểm trước khi lựa chọn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *