Tuyển sinh lớp 6 năm 2021 ở Hà Nội: Những thông tin cần biết

Ngày 19/2/2021, UBND Hà Nội ban hành Công văn 492 phê duyệt đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Theo đó, có nhiều vấn đề cần chú ý liên quan đến việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 như sau:

1. Số lượng dự kiến tuyển sinh vào lớp 6: khoảng 130.633 học sinh (giảm khoảng 1.300 học sinh so với năm học 2020-2021).

2. Phương thức tuyển sinh: 

– Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.

– Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (trường được UBND Thành phố công nhận trường chất lượng cao, trường ngoài công lập): thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Các trường THCS báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo phương án tuyển sinh trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra, đánh giá năng lực (nếu có).

– Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE tại một số trường THCS tại Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND Thành phố Hà Nội: thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực.

3. Thời gian tuyển sinh:

**Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE tại một số trường THCS tại Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND Thành phố:

– Kiểm tra, đánh giá năng lực ngày 20/6/2021.

– Tuyển sinh từ ngày 28/6/2021 đến hết ngày 30/6/2021. Sau ngày 30/6/2021, những trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu giao, được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chi tiêu từ ngày 02/7/2021 đến ngày 04/7/2021.

**Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chi tiêu (trường được UBND Thành phố công nhận trường chất lượng cao) có thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực:

– Kiểm tra, đánh giá năng lực; các trường lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý, báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt;

– Hoàn thành tuyển sinh chậm nhất ngày 12/7/2021.

**Đối với các trường ngoài công lập: Tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, cụ thể là bắt đầu từ ngày 26/5/2021 đến ngày 12/7/2021; cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phân nền sổ điển điện tử chậm nhất ngày 23/7/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *