Tuyển sinh lớp 10 năm 2021 tại Hà Nội: Những thông tin quan trọng

Đây là những thông tin quan trọng liên quan đến việc tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 tại Hà Nội theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 – 2022 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt bởi Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2021:

I. Chỉ tiêu dự kiến

Dự kiến số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 THPT và chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) năm học 2021 – 2022 như sau:

– Tuyển vào trường THPT: khoảng 90.730 học sinh.

Trong đó các trường công lập tuyển 68.670 học sinh, các trường ngoài công lập và công lập tự chủ tài chính tuyển khoảng 24.370 học sinh.

– Tuyển vào trung tâm GDNN-GDTX: khoảng 8.860 học viên.

– Tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: khoảng 8.860 học sinh.

II. Đối với Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên

1. Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình GDTX có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Điều kiện dự tuyển: học sinh hoặc bố (mẹ) của học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

3. Phương thức tuyển sinh: thi tuyển

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập.

** Bài thi

– Tổ chức thi 04 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi thứ tư, trong đó bài thi thứ tư được chọn ngẫu nhiên thuộc một trong các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lí.

– Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS).

– Sở Giáo dục và Đào tạo công bố chọn bài thi môn thứ tư vào tháng 3/2021.

** Hình thức thi

Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ và bài thi môn thứ tư thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 02 thí sinh liền kề không trùng mã đề; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

** Đề thi

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Ngoại ngữ và môn thứ tư chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

** Nguyên tắc tuyển sinh

Điểm xét tuyển (ĐXT) = [(Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn)x 2] + [(Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm bài thi môn thứ tư)] + Điểm ưu tiên

Trong đó:

– Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0.

– Căn cứ vào diện ưu tiên của học sinh theo Quy chế tuyển sinh để xác định điểm ưu tiên.

– Tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo ĐXT từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

– Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0 (không).

** Dự kiến ngày thi

NgàyBuổiBài thiThời gian làm bài
29/5/2021SÁNGNgữ văn120 phút
CHIỀUToán120 phút
30/5/2021SÁNGNgoại ngữ60 phút
Môn thứ tư60 phút

4. Khu vực tuyển sinh

** Đối với các trường THPT công lập, khu vực tuyển sinh được chia theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã; toàn Thành phố có 12 khu vực tuyển sinh.

** Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây được tuyển học sinh vào lớp 10 không chuyên trên toàn Thành phố (không phân biệt khu vực tuyển sinh).

5. Đăng ký nguyện vọng dự tuyển

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào ba trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3, trong đó NV1, NV2 phải thuộc khu vực tuyển sinh mà học sinh có hộ khẩu thường trú, NV3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi NV dự tuyển sau khi đã đăng ký.

6. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên: XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

7. Nguyên tắc xét tuyển

– Học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2, NV3. Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1,0 điểm.

– Học sinh không trúng tuyển NV1, NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2,0 điểm.

– Khi hạ điểm chuẩn cho phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

8. Dự kiến thời gian nộp hồ sơ nhập học

Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 19/6/2021 đến ngày 21/6/2021; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 23/6/2021 đến ngày 01/7/2021.

9. Phân ban

Học sinh được học một trong ba ban: Ban khoa học tự nhiên, Ban khoa học xã hội và nhân văn, Ban cơ bản. Việc sắp xếp học sinh đã trúng tuyển vào các ban trong trường được thực hiện đúng theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Chuyển trường

Học sinh đã trúng tuyển vào trường THPT công lập phải học ổn định hết cấp học tại trường THPT đó. Trường hợp đặc biệt phát sinh trong quá trình học tập cần chuyển trường, phải được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép.

III. Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập tự chủ tài chính, lớp 10 trường THPT ngoài công lập và lớp 10 chương trình GDTX

1. Đối với các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập

– Áp dụng phương thức “Xét tuyển” để tuyển sinh vào các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập. Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng phương án tuyển sinh năm học 2021 – 2022 căn cứ vào: ĐXT của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021 – 2022; kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó và các quy định khác của Quy chế tuyển sinh.

– Các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập được tuyển học sinh vào lớp 10 là những học sinh cư trú tại Hà Nội (có xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn) không phân biệt khu vực tuyển sinh.

– Dự kiến thời gian tuyển sinh:

+ Học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển tại trường THPT từ ngày 20/4/2021 đến ngày 16/6/2021.

+ Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT từ ngày 17/6/2021 đến ngày 12/7/2021.

2. Đối với các trung tâm GDNN-GDTX

– Thực hiện tuyển sinh theo phương thức “Xét tuyển” dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. Các trung tâm GDNN-GDTX được tuyển học sinh vào lớp 10 không phân biệt khu vực tuyển sinh.

– Dự kiến thời gian tuyển sinh:

+ Học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển tại trung tâm GDNN-GDTX từ ngày 20/4/2021 đến ngày 16/6/2021.

+ Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trung tâm GDNN-GDTX từ ngày 17/6/2021 đến ngày 12/7/2021.

IV. Xem thêm thông tin Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây; Tuyển sinh vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A- level) tại Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam; Tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội; Tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông dân tộc nội trú; Tuyển sinh vào lớp 10 học Tiếng Nhật ngoại ngữ 1; Tuyển sinh vào lớp 10 học tiếng Pháp Song ngữ và lớp 10 tiếng Pháp tăng cường TẠI ĐÂY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *