Tuyển sinh lớp 1 năm 2021 ở Hà Nội: Những thông tin quan trọng

Ngày 19/2/2021, UBND Hà Nội ban hành Công văn 492 phê duyệt đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Theo đó, có nhiều vấn đề cần chú ý liên quan đến việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 như sau:

1. Số lượng dự kiến tuyển vào lớp 1: Khoảng 158.940 học sinh (giảm khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2020-2021).

2. Phương thức tuyển sinh: Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.

3. Thời gian tuyển sinh

– Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 03/7/2021.

– Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: từ ngày 13/7/2021 đến hết ngày 18/7/2021.

– Đối với các trường ngoài công lập: Tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, cụ thể là bắt đầu từ ngày 26/5/2021 đến ngày 12/7/2021; cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phân nền sổ điển điện tử chậm nhất ngày 23/7/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *