Tự ý tiết lộ dữ liệu cá nhân trái phép bị phạt bao nhiêu tiền?

Ngày 09/02/2021, Bộ Công hoàn thành dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân đề cập việc xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm quy định về xử lý dữ liệu cá nhân như sau:

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Vi phạm quy định về quyền của chủ thể dữ liệu liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân;

b) Vi phạm quy định về tiết lộ dữ liệu cá nhân;

c) Vi phạm quy định về hạn chế quyền tiếp cận dữ liệu cá nhân

d) Vi phạm quy định về sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân;

đ) Vi phạm quy định về xử lý dữ liệu cá nhân sau khi chủ thể dữ liệu chết;

e) Vi phạm quy định về xử lý dữ liệu cá nhân trong trường hợp không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu;

g) Vi phạm quy định về thông báo cho chủ thể dữ liệu về việc xử lý dữ liệu cá nhân;

h) Vi phạm quy định về xử lý dữ liệu cá nhân phục vụ công tác nghiên cứu khoa học hoặc thống kê;

i) Vi phạm quy định về xử lý dữ liệu cá nhân tự động;

k) Vi phạm quy định về xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em;

l) Vi phạm quy định về độ chính xác của dữ liệu cá nhân;

m) Vi phạm quy định về lưu trữ, xóa, hủy dữ liệu cá nhân.

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không áp dụng biện pháp kỹ thuật và xây dựng quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

b) Vi phạm quy định về đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm;

c) Vi phạm quy định về chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới;

d) Vi phạm lần 2 đối với những hành vi được quy định tại khoản 1 kể trên.

3. Phạt tiền tối đa 5% tổng doanh thu của Bên xử lý vi phạm dữ liệu cá nhân tại Việt Nam đối với các hành vi:

a) Vi phạm lần 3 đối với những hành vi được quy định tại khoản 1 kể trên;

b) Vi phạm lần 2 đối với những hành vi được quy định tại điểm a, b, c khoản 2 kể trên.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ xử lý dữ liệu cá nhân từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm tại khoản 2 kể trên;

b) Tước quyền sử dụng văn bản đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm và chuyển dữ liệu cá nhân ra khỏi biên giới lãnh thổ Việt Nam.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số tiền có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2 kể trên.

Như vậy, nếu Dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân lần này được thông qua thì hành vi tiết lộ dữ liệu cá nhân trái phép lần đầu sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng; nếu vi phạm lần 2 sẽ bị phạt từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng; nếu vi phạm lần 3 sẽ bị phạt tiền tối đa 5% tổng doanh thu của Bên xử lý vi phạm dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *