Từ vựng các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

Alternative Dispute Resolution (ADR) – phương án giải quyết tranh chấp thay thế ngoài tòa án

– Negotiation: Thương lượng

– Mediation/ Conciliation: Hòa giải

– Arbitration: Trọng tài

+ Ad-hoc arbitration: Trọng tài vụ việc

+ Institutional arbitration: Trọng tài quy chế

+ Arbitrator: Trọng tài viên

+ Arbitral tribunal/ panel: Hội đồng trọng tài

+ Seat/Place of arbitration: Địa điểm trọng tài

+ Arbitral decisition: Quyết định trọng tài

+ Arbitration award/ Arbitral award: Phán quyết trọng tài

+ Arbitration Rules: Quy chế trọng tài

+ Vietnam International Arbitration Centre (VIAC): Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *