Tự thú có phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không?

Tự thú là việc người phạm tội tự nguyện khai báo với cơ quan, tổ chức về hành vi phạm tội của mình trước khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện. Vậy tự thú có được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu cơ bản về vấn đề này.

1/ Tự thú là gì?

Căn cứ vào điểm h, Khoản 1 Điều 4 Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành thì Tự thú là việc người phạm tội tự nguyện khai báo với cơ quan, tổ chức về hành vi phạm tội của mình trước khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện.

2/ Tự thú có được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không?

Căn cứ vào điểm r Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự hiện hành thì tự thú được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Như vậy, khi người phạm tội trước khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện, nhận thấy được hành vi vi phạm pháp luật của mình thì tự nguyện ra khai báo với cơ quan, tổ chức về hành vi phạm tội của mình thì được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, tự thú còn được xem là căn cứ miễn trách nhiệm hình sự theo Điểm c Khoản 2 Điều 29 Bộ luật hình sự hiện hành: « Trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận. » khi đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bài viết trên đây là một số nội dung cơ bản liên quan đến vấn đề trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *