Từ năm 2022, với xe không đổi biển vàng bị phạt lên đến 12 triệu đồng

1. Những xe nào phải đổi biển số màu vàng:

Theo điểm đ khoản 6 Điều 25 Thông tư 58/2020/TT-BCA, biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen được cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải.

Như vậy, có thể thấy chỉ những xe kinh doanh vận tải mới buộc phải đổi sang biển số vàng. Việc xác định thế nào là xe kinh doanh vận tải sẽ được căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 10/2020/NĐ-C cụ thể:“Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải (trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi”. Dựa vào quy định này có thể thấy xe kinh doanh vận tải phải đáp ứng đồng thời 2 điều kiện sau đây:

+ Đơn vị có xe thực hiện ít nhất một trong các hoạt động vận tải như trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe, quyết định giá cước vận tải…

+ Mục đích vận chuyển hành khách, hàng hóa để sinh lời

Cũng theo Nghị định này, có các loại hình xe kinh doanh vận tải sau:

– Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định;

– Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định;

– Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;

– Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định;

– Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô.

2. Xe kinh doanh vận tải không đổi biển vàng bị phạt lên đến 12 triệu đồng:

Trước năm 2022, theo điểm đ khoản 7 Điều 30 Nghị định 100/2019, tất cả các xe kinh doanh vận tải không đổi sang biển số vàng sẽ vi phạm lỗi “không thực hiện đúng quy định về biển số” và bị phạt tiền từ 02 – 04 triệu đồng (đối với cá nhân) và 04 – 08 triệu đồng (đối với tổ chức).

Tuy nhiên, theo quy định mới tại Nghị định 123/2021 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, lỗi không thực hiện đúng quy định về biển số đối với xe kinh doanh vận tải sẽ áp dụng mức phạt tiền từ 04 – 06 triệu đồng đối với cá nhân, từ 08 – 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *