Từ 2021, Xây nhà ở quê có phải xin giấy phép? Thông báo ủy ban?

Giấy phép xây dựng là một loại giấy tờ của cơ quan nhà nước xác nhận việc cho phép cá nhân, tổ chức được phép thực hiện việc xây dựng nhà cửa, công trình…. theo nguyện vọng trong phạm vi nội dung được cấp phép.

Giấy phép xây dựng là một công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch xây dựng đô thị đã được thông qua, qua đó có thể xác định người dân xây dựng đúng hay không đúng quy hoạch.

Vậy trường hợp người dân xây nhà ở quê (các vùng nông thôn) phải xin giấy phép xây dựng hay không?

Về nguyên tắc, theo quy định tại Khoản 30, Điều 1, Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 thì người dân xây nhà phải có giấy phép xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

Do đó, người dân xây dựng nhà ở khu vực nông thôn vẫn phải xin giấy phép xây dựng, trừ các trường hợp sau đây thì được miễn:

– Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng đáp ứng điều kiện sau:

+ Thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Không thuộc khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

– Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo đáp ứng điều kiện sau:

+ Thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng;

+ Không thuộc khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *