Từ 20/3/2021, lương giáo viên tiểu học cao nhất là 10.102.000 đồng/tháng

Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 20/3/2021) được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

– Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

– Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

– Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Như vậy, hệ số lương của giáo viên tiểu học công lập từ ngày 20/3/2021 cao nhất là 6,78 (hệ số lương cao nhất của giáo viên tiểu học hạng I).

Mà theo quy định tại Thông tư số 04/2019/TT-BNV ngày 24/5/2019 của Bộ Nội vụ thì mức lương của giáo viên sẽ được tính như sau:

Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Mà mức lương cơ sở cho giáo viên tiểu học từ ngày 20/3/2021 vẫn được áp dụng theo mức lương cơ sở tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể là 1.490.000 đồng/tháng.

Suy ra, mức lương cao nhất của giáo viên tiểu học từ ngày 20/3/2021 sẽ được tính như sau:

Mức lương = (1.490.000 đồng/tháng) x (6,78) = 10.102.000 đồng/tháng.

Lưu ý, trên đây là mức lương cao nhất tính theo hệ số lương cao nhất của giáo viên tiểu học áp dụng từ ngày 20/3/2021 và chưa bao gồm các khoản phụ cấp như phụ cấp đứng lớp, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp thu hút,…

Do đó, tiền lương mà giáo viên tiểu học nhận trên thực tế có thể cao hơn mức lương kể trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *