Từ 20/3/2021, giáo viên không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập.

Tất cả 4 Thông tư này đều sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2021.

Theo đó, trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo viên tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT chỉ yêu cầu giáo viên:

“Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.”.

Trong khi đó, trước đây, tại Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (điều chỉnh tiêu chuẩn đối với giáo viên mầm non); Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (đối với giáo viên tiểu học), Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (đối với giáo viên THCS) và Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (đối với giáo viên THPT), yêu cầu giáo viên phải:

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc bậc 2, 3 (tùy hạng giáo viên, cấp dạy) hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Như vậy, từ ngày 20/3/2021 (ngày 04 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực), không còn yêu cầu giáo viên phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học như hiện nay nữa. Mà từ ngày 20/3/2021, chỉ yêu cầu giáo viên (không phân biệt cấp dạy) như sau:

– Về trình độ ngoại ngữ: Chỉ yêu cầu giáo viên “có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao”.

– Về trình độ tin học: Không quy định.

Đồng nghĩa, từ ngày 20/3/2021, người thi tuyển viên chức để được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên hoặc nâng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên sẽ không bắt buộc có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *