Từ 10/3/2021, Giáo viên đánh đập, xúc phạm học sinh bị phạt thế nào?

Từ 10/3/2021, Giáo viên đánh đập, xúc phạm học sinh bị phạt theo quy định tại Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; trừ trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

“Điều 28. Vi phạm quy định về kỷ luật người học; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học; vi phạm quy định về chính sách đối với người học

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

…b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Đồng thời, điểm b, khoản 3, điều 28 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

“b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại khoản 5 Điều 9, khoản 2 Điều 11, khoản 1 và các điểm a, b, c, d, e khoản 3 Điều 14, điểm b khoản 3 Điều 21, khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 29 của Nghị định này là mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Cùng một hành vi vi phạm thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một phần hai mức phạt tiền đối với tổ chức.”

Do đó: Trường hợp giáo viên có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì giáo viên sẽ bị phạt tiền từ 2,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Ngoài ra, giáo viên còn buộc phải xin lỗi công khai học sinh bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm theo quy định tại điểm b, khoản 3, điều 28 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ; trừ trường hợp học sinh bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc người đại diện hợp pháp của học sinh là người chưa thành niên có yêu cầu không xin lỗi công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *