Trưởng thôn có bắt buộc phải là Đảng viên hay không?

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ, để được trở thành trưởng thôn thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố

– Đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe;

– Nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác;

– Có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm;

– Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

– Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

Trong khi đó, theo Điều 1 Điều lệ Đảng, Đảng viên là người đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

– Có đạo đức và lối sống lành mạnh; Gắn bó mật thiết với nhân dân;

– Phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

– Từ 18 tuổi trở lên;

– Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng…

Căn cứ các quy định trên, có thể thấy, để trở thành trưởng thôn thì không bắt buộc phải là Đảng viên mà chỉ phải đáp ứng đầy đủ 06 tiêu chuẩn được nêu tại Điều 11 Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *