Trưởng thôn có bắt buộc phải có bằng đại học không?

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ thì mỗi thôn có Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Trưởng thôn, 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố.

Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố do Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lựa chọn sau khi thống nhất với Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố; Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố.

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; được hưởng phụ cấp hàng tháng, mức phụ cấp do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Để được xem xét bổ nhiệm vào vị trí Trưởng thôn hay Tổ trưởng tổ dân phố thì cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều kiện thứ nhất: Có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố

Điều kiện thứ hai: Đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe;

Điều kiện thứ ba: Nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác;

Điều kiện thứ tư: Có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm;

Điều kiện thứ năm: Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

Điều kiện thứ sáu: Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

Căn cứ quy định nêu trên thì không yêu cầu điều kiện về trình độ văn hóa cũng như trình độ đào tạo, nghiệp vụ đối với Trưởng thôn.

Do đó, có thể thấy pháp luật hiện nay không có quy định bắt buộc cá nhân phải đáp ứng điều kiện là bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hay trung cấp để được làm Trưởng thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *