Trình bày sự thất bại của kế hoạch Nava. Hãy nêu vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954).

1. Sự thất bại của kế hoạch Nava

* Kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản

– Chủ trương của Đảng: 9/1953, BCH TU Đảng họp và chỉ ra phương hướng và phương

châm chiến lược cho cuộc tiến công chiến lược 1953 – 1954: “Tập trung lực lượng mở

những cuộc tiến công vào hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu…”

– Thực hiện chủ trương: Ta mở một loạt chiến dịch khắp Đông Dương… (4 chiến dịch lớn)

– Kết quả:

+ Tiêu diệt một bộ phận lớn sinh lực địch, giải phóng dân, đất đai,

+ Buộc Pháp phải phân tán lực lượng đối phó (thành 5 nơi tập trung quân: ĐBBB, Điện

Biên Phủ, Sêno, Luông Pha Bang và Playcu)…; Kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản

* Kế hoạch Nava bị phá sản hoàn toàn

– Kế hoạch của Pháp: đầu tháng 12/1953, Nava xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm, từ chỗ không có trong kế hoạch, Điện Biên Phủ trở thành trung tâm điểm của

kế hoạch Nava và chọn làm trận quyết chiến chiến lược với ta…

– Chủ trương của Đảng ta: quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, quyết tâm tiêu diệt toàn bộ quân địch ở đây với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.

– Trải qua 3 đợt, với 56 ngày đêm chiến đấu anh hùng, quân ta đã làm nên chiến thắng

ĐBP, tiêu diệt tập đoàn cứ điểm của địch ở ĐBP.

– Ý nghĩa:

+ Đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, đánh bại âm mưu kéo dài và mở rộng chiến tranh của Pháp và Mĩ;

+ Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi ở Giơnevơ

2. Vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

– Tham mưu Bộ Chính trị, Trung ương Đảng vạch chủ trương, kế hoạch tác chiến…

– Linh hoạt, sáng tạo trong thay đổi phương châm tác chiến…. chuyển phương châm tác

chiến từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc (trong chiến dịch Điện BiênPhủ).

– Là người trực tiếp chỉ huy chiến dịch, động viên tinh thần, đưa ra các cách đánh sáng tạo, chủ động cho các đợt tấn công -> tạo nên sự toàn thắng của chiến dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *