Tổng hợp nhận định đúng sai môn Luật Tài chính năm 2021

Sau đây là Tổng hợp các câu hỏi nhận định ĐÚNG – SAI môn Luật Tài chính được biên soạn từ đề thi thực tế dành cho sinh viên luật các trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật TPHCM, Đại học Kinh tế – Luật TPHCM, Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội,…:

1. Bộ Tài chính là cơ quan chấp hành ngân sách nhà nước. 

2. Tỷ lệ % phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương có thể được thay đổi hàng năm khi các yếu tố về kinh tế- xã hội thay đổi.

3. Khi ngân sách trung ương tạm thời thiếu hụt thì Chính Phủ có thể vay từ các tổ chức tài chính quốc tế.

4. Khoản vay nợ của ngân sách cấp tỉnh luôn phải được sử dụng để chi đầu tư phát triển cho địa phương.

5. Các khoản chi ngân sách nhà nước luôn chỉ được chi trong năm ngân sách. b. Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền quyết định dự toán ngân sách nhà nước.

6. Chi bổ sung có mục tiêu là khoản chi chỉ có thể áp dụng một lần trong năm ngân sách.

7. Khoản thu từ thuế giá trị gia tăng là khoản thu 100% của ngân sách địa phương.

8. Hội đồng Nhân dân các cấp có quyền quyết định sử dụng số tiền có được từ tăng thu ngân sách cấp mình để thực hiện theo các mục tiêu theo quy định của pháp luật.

9. Quốc Hội là cơ quan có thẩm quyền quyết định dự toán ngân sách nhà nước.

10. Hội đồng nhân dân các cấp có thẩm quyền quyết định một số khoản phí theo quy định của pháp luật.

11. Khoản thu từ thuế bảo vệ môi trường là khoản thu 100% của ngân sách địa phương.

12. Kho bạc Nhà nước chỉ được quyền cấp tiền cho các khoản chi nằm trong dự toán ngân sách nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

13. Thu bổ sung cân đối ngân sách là khoản thu thường xuyên của các cấp ngân sách.

14. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

15. Chỉ có những khoản chi nằm trong dự toán ngân sách mới là khoản chi hợp pháp.

16. Thuế bảo vệ môi trường là khoản thu thuộc 100% của Ngân sách địa phương.

17. Bộ Tài chính là cơ quan quyết định dự toán ngân sách nhà nước.

18. Ngân sách các cấp có thể tạm ứng từ Ngân hàng nhà nước khi tạm thời thiếu hụt ngân sách.

19. Khoản thu từ thuế tài nguyên là khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa ngân sách trung trong và ngân sách địa phương.

20. Các tổ chức phi kinh doanh là chủ thể thường xuyên tham gia vào quan hệ chi ngân sách nhà nước.

21. Thủ tướng Chính phủ có quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước.

22. Chi bổ sung có mục tiêu là khoản chi chỉ có thể áp dụng một lần trong năm ngân sách.

23. Trong các trường hợp giống nhau, số tiền thu được từ phí của người nộp phí là giống nhau.

One thought on “Tổng hợp nhận định đúng sai môn Luật Tài chính năm 2021

  • 24/12/2020 at 8:39 chiều
    Permalink

    Cho em xin file ạ

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *