Tổng hợp nhận định đúng sai môn Luật Đầu tư năm 2021

Sau đây là Tổng hợp các câu hỏi nhận định ĐÚNG – SAI môn Luật Đầu tư được biên soạn từ đề thi thực tế dành cho sinh viên luật các trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật TPHCM, Đại học Kinh tế – Luật TPHCM, Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội,…:

Quy ước viết tắt:

 • DA: Dự án.
 • GCN: Giấy chứng nhận.
 • NĐT: Nhà đầu tư.
 • TCKT: Tổ chức kinh tế.
 • KCN: Khu công nghiệp.

1. NĐT phải thành lập pháp nhân mới khi thực hiện hoạt động đầu tư.

2. Đầu tư bằng hình thức góp vốn, mua cổ phần là hình thức đầu tư gián tiếp.

3. Tổng vốn đầu tư của DA là 10 tỷ đồng thì NĐT không cần phải làm thủ tục đăng ký đầu tư.

4. DA đầu tư đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định của nhiều luật khác nhau thì được hưởng ưu đãi theo quy định của tất cả các luật đó.

5. NĐT trong nước thực hiện DA thuộc diện không phải đăng ký hoặc thẩm tra thì không được hưởng ưu đãi đầu tư.

6. Tiến hành DA mà gắn liền với việc thành lập TCKT thì TCKT đó không được chấm dứt hoạt động khi DA vẫn còn đang thực hiện.

7. TCKT có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với NĐT trong nước khi đầu tư thành lập TCKT.

8. NĐT phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp khi đầu tư vào TCKT.

9. NĐT trong nước, TCKT có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện DA đầu tư sau khi có quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.

10. NĐT nước ngoài phải thực hiện DA đầu tư thông qua TCKT thành lập tại Việt Nam.

11. Trong dự án PPP, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của NĐT không được thấp hơn 25% tổng vốn đầu tư.

12. DA đầu tư của TCKT có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp GCN đăng ký đầu tư.

13. Tất cả dự án PPP đều do Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

14. TCKT có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đầu tư như NĐT nước ngoài.

15. Để được hưởng ưu đãi đầu tư, NĐT bắt buộc phải có DA đầu tư.

16. NĐT trong nước thực hiện DA đầu tư sau khi có quyêt định chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.

17. NĐT nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phần theo Luật Đầu tư khi mua cổ phần của TCKT lớn tại Việt Nam.

18. Chỉ những DA đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư mới là đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư.

19. DA đầu tư của TCKT có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp GCN đăng ký đầu tư.

20. Các DA đầu tư theo hình thức PPP đều phải thực hiện thủ tục cấp GCN đăng ký đầu tư.

21. DA có vốn đầu tư trên 40.000 tỷ đồng phải được Quốc hội phê chuẩn chủ trương đầu tư trước khi cấp GCN đăng ký đầu tư.

22. Tất cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong quá trình hoạt động mà có DA đầu tư mới đều phải tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư.

23. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thẩm quyền cấp GCN đầu tư cho các DA đầu tư ra nước ngoài.

24. DA đầu tư 10.000 tỷ đồng kinh doanh resort nghỉ dưỡng và casino, thực hiện giải ngân 7.000 tỷ đồng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được cấp GCN đăng ký đầu tư là đối tượng được áp dụng ưu đãi đầu tư.

25. Trong hình thức PPP tỷ lệ vốn chủ sở hữu của NĐT không được thấp hơn 30% tổng vốn đầu tư của DA.

26. Trường hợp tổ chức tự doanh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp GCN đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thì tổ chức tự doanh đó không được thực hiện ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

27. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp GCN đăng ký đầu tư áp dụng khi NĐT thực hiện DA kinh doanh cảng hàng không.

28. DA về giao thông có tổng mức vốn đầu tư công từ 8.300 tỷ đồng trở lên là DA nhóm A.

29. Ban quản lý KCN cấp GCN đăng ký đầu tư đối với DA đầu tư thực hiện trong KCN đó.

18 thoughts on “Tổng hợp nhận định đúng sai môn Luật Đầu tư năm 2021

  • 22/02/2021 at 8:36 sáng
   Permalink

   Cho mình xin đáp án với ạ

   Reply
  • 04/05/2021 at 8:16 sáng
   Permalink

   Cầu 8 9 đúng hay sai điều gì

   Reply
 • 19/03/2021 at 7:24 chiều
  Permalink

  Cho mk xin đáp án với ạ
  Pờ ly:)))

  Reply
 • 26/04/2021 at 1:50 chiều
  Permalink

  Cho em xin đáp án với ạ

  Reply
 • 28/04/2021 at 8:41 sáng
  Permalink

  Cho em xin đáp án ạ

  Reply
 • 15/05/2021 at 8:15 chiều
  Permalink

  Cho em xin đáp án với ạ, em cảm ơn

  Reply
 • 15/06/2021 at 12:20 sáng
  Permalink

  cho mình xin file đáp án ạh. tks

  Reply
 • 25/06/2021 at 8:03 chiều
  Permalink

  cho em xin file đáp án với ạ

  Reply
  • 17/02/2022 at 2:48 chiều
   Permalink

   Em xin đáp án với ạ. Em cảm ơn

   Reply
 • 24/07/2021 at 2:29 sáng
  Permalink

  Cho em xin đáp án của tất cả nhạn định trên ạ. Em xin chân thành cảm ơn.

  Reply
 • 16/08/2021 at 12:03 sáng
  Permalink

  Xin vui lòng cho xin đáp án, Xin cảm ơn

  Reply
 • 22/09/2021 at 6:24 chiều
  Permalink

  Cho mình xin file đáp án với ạ^^

  Reply
 • 06/03/2022 at 9:37 chiều
  Permalink

  cho em xin đáp án với ạ. Em xin cảm ơn ạ

  Reply
 • 19/03/2022 at 1:49 chiều
  Permalink

  Cho em xin đáp án với ạ

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *