Tổng hợp nhận định đúng sai môn Luật Dân sự năm 2021

Sau đây là Tổng hợp các câu hỏi nhận định ĐÚNG – SAI môn Luật Dân sự được biên soạn từ đề thi thực tế dành cho sinh viên luật các trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật TPHCM, Đại học Kinh tế – Luật TPHCM, Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội,…:

1. Người mù cả hai mắt và điếc cả hai tai là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

2. Người bị Tòa án tuyên bố mất tích thì tài sản của họ được chia cho người thuộc diện thừa kế của họ.

3. Người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố chết thì họ có quyền yêu cầu vợ/chồng trước đây của họ chấm dứt quan hệ hôn nhân với người thứ ba.

4. Người được giám hộ là người chưa thành niên đang chấp hành hình phạt tù.

5. Người giám hộ có quyền sử dụng tài sản của người được giám hộ để làm từ thiện.

6. Thành viên của hộ gia đình phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

7. Người bị tước quyền hưởng di sản thì không được hưởng thừa kế của người để lại di sản đó. 

8. Mọi thiệt hại xảy ra do hành vi trái pháp luật, có lỗi của người gây thiệt hại thì người đó phải bồi thường.

9. Khi các chủ thể giao kết hợp đồng dân sự giả tạo, hợp đồng đó vô hiệu tuyệt đối.

10. Người giám hộ phải bồi thường thiệt hại khi người được giám hộ không có đủ tài sản để bồi thường.

11. Mọi nghĩa vụ sẽ chấm dứt khi bên có quyền và bên có nghĩa vụ thỏa thuận bù trừ cho nhau. 

12. Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên gây ra.

13. Mọi pháp nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.

14. Chỉ có chủ sở hữu mới có quyền chiếm hữu hợp pháp đối với tài sản.

15. Khi một cá nhân bị tuyên bố mất tích bằng một bản án có hiệu lực thì tài sản của họ sẽ được chia thừa kế cho những người thân thích theo quy định của pháp luật.

16. Người để lại thừa kế có thể là cá nhân chết hoặc tổ chức bị chấm dứt hoạt động.

17. Năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của cá nhân xuất hiện và chấm dứt cùng thời điểm với nhau.

18. Người mất năng lực hành vi dân sự là người đang bị chấp hành hình phạt tù.

19. Người bị Tòa án tuyên bố mất tích thì tài sản của họ được chia cho người thuộc diện thừa kế của họ.

20. Người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố chết thì họ được quyền yêu cầu vợ (chồng) trước đây của họ chấm dứt quan hệ hôn nhân với người thứ ba.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *