Tổng hợp nhận định đúng sai Lý luận Nhà nước và Pháp luật năm 2021

Sau đây là Tổng hợp các câu hỏi nhận định ĐÚNG – SAI môn Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật được biên soạn từ đề thi thực tế dành cho sinh viên luật:

1. Thẩm quyền là một trong những yếu tố căn bản để phân biệt cơ quan nhà nước với tổ chức xã hội.

2. Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên đều có năng lực pháp lý.

3. Pháp luật có thể được hình thành theo con đường nhà nước thừa nhận.

4. Nhà nước quản lý ít nhất là tốt nhất.

5. Một quy phạm pháp luật có thể khuyết 3 yếu tố: Giả định, quy định và chế tài.

6. Áp dụng tương tự pháp luật là hoạt động nhằm khắc phục lỗ hổng của pháp luật.

7. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý.

8. Vi phạm pháp luật có thể là một loại sự kiện pháp lý.

9. Năng lực hành vi của cá nhân có từ khi cá nhân đó được sinh ra và mất khi chết.

10. Nội dung quy phạm cấm yêu cầu chủ thể phải thực hiện hành vi hành động.

11. Áp dụng pháp luật là quá trình tổ chức cho các chủ thể thực hiện pháp luật.

12. Chủ thể không có năng lực trách nhiệm pháp lý thì không thể trở thành chủ thể của vi phạm pháp luật.

13. Trong công xã nguyên thủy không tồn tại hệ thống quản lý và quyền lực.

14. Cơ quan lập pháp là cơ quan đại diện.

15. Chức năng của nhà nước là nhiệm vụ của nhà nước.

16. Đặc trưng của hình thức chính thể quân chủ là nhà vua đóng vai trò nguyên thủ quốc gia.

17. Việt Nam đã trải qua 3 hình thái kinh tế xã hội và 2 kiểu Nhà nước.

18. Giả định của quy phạm pháp luật là một bộ phận nêu phạm vi tác động của quy phạm pháp luật.

19. Tính toàn diện là tiêu chí đánh giá sự đồng bộ của hệ thống pháp luật.

20. Tuân thủ (tuân theo) pháp luật có thể được thực hiện bằng hành vi hành động.

21. Ở nhà nước tư sản có chính thể cộng hòa tổng thống: Tổng thống do nghị viện bầu ra.

22. Các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Việt Nam hiện nay có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau dựa cào những tiêu chí khác nhau.

23. Trong hệ thống chính trị Việt Nam, nhà nước ở vị trí trung tâm và có vai trò đặc biệt quan trọng.

24. Hình thức của nhà nước gồm: Hình thức chính thể, hình thức cấu trúc và chế độ chính trị.

25. Mọi trường hợp cá nhân không có năng lực hành vi đều có thể thông qua người thứ 3 để thực hiện các quyền cho mình.

26. Nhà nước ra đời xuất phát từ nhu cầu của xã hội cần phải có một bộ máy quản lý xã hội.

27. Nhà nước ra đời và tồn tại bất biến, vĩnh cửu.

28. Nhà nước tư bản chủ nghĩa không còn là nhà nước nguyên nghĩa mà chỉ là nhà nước nửa nhà nước.

29. Đặc trưng của chế độ đại nghị là nghị viện không thể thành lập và giải tán Chính phủ.

30. Tiền lệ pháp được hình thành từ cơ quan lập pháp.

31. Tiền lệ pháp không phải là một hình thức pháp luật chính yếu ở Việt Nam.

32. Nhà nước xã hội chủ nghĩa ra đời khi các giai cấp bóc lột bị xoá bỏ và quan hệ sản xuất dựa trên sự công hữu về tư liệu sản xuất.

33. Chức năng nhà nước quy định bản chất nhà nước.

34. Pháp luật và pháp chế không thể tách rời và không phụ thuộc vào trình độ văn hoá của cán bộ, công chức, công dân.

35. Quy pháp pháp luật khác với quy phạm xã hội ở tính quy phạm phổ biến.

36. Nhà nước pháp quyền là kiểu Nhà nước tiến bộ nhất.

37. Hành vi hợp pháp, hành động có thể là sự kiện pháp lý.

38. Pháp luật là tiêu chuẩn (chuẩn mực) duy nhất đánh giá hành vi con người.

39. Nhà nước phong kiến vẫn còn tồn tại trong thế giới hiện đại vì một số nước vẫn còn có vua.

40. Hình thức pháp luật chính là văn bản quy phạm pháp luật và ngược lại, văn bản quy phạm pháp luật chính là hình thức pháp luật.

41. Quan hệ pháp luật là một quan hệ xã hội.

42. Quan hệ xã hội là một quan hệ pháp luật.

43. Bất kỳ hành vi nào thực hiện trái pháp luật cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

44. Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật đều là hành vi trái pháp luật.

45. Mọi cá nhân, cơ quan đều có thẩm quyền buộc người vi phạm pháp luật chịu trách nhiệm pháp lý.

46. Năng luật chủ thể pháp luật mang tính giai cấp.

47. Kiểu pháp luật là những dấu hiệu cơ bản đặc thù của pháp luật gắn với một nhà nước xác định.

48. Hình thức chính thể là cách thức tổ chức và trình tự thành lập của các cơ quan nhà nước.

49. Cấu trúc của một quy phạm pháp luật bao giờ cũng gồm ba bộ phận xác định quy định và chế tài.

50. Tiền lệ pháp là hình thức xuất hiện đầu tiên của pháp luật.

12 thoughts on “Tổng hợp nhận định đúng sai Lý luận Nhà nước và Pháp luật năm 2021

 • 24/11/2020 at 4:18 chiều
  Permalink

  Thân gửi bạn,
  Bạn có thể cho mình xin đáp án của từng câu được không?
  Mình xin cảm ơn!

  Reply
  • 24/11/2020 at 9:34 chiều
   Permalink

   Ok bạn, mình sẽ sớm làm đám án.

   Reply
   • 02/12/2020 at 11:26 chiều
    Permalink

    Ad ơi cho em xin đáp án của từng câu nhé ạ

    Reply
 • 17/12/2021 at 2:10 chiều
  Permalink

  Cho em xin file đáp án được ko ạ? Em cảm ơn nhìu

  Reply
 • 25/12/2021 at 10:12 chiều
  Permalink

  Cho em xin file đáp án ạ. Em cảm ơn nhiều ạ!

  Reply
 • 19/01/2022 at 4:25 chiều
  Permalink

  Cho em xin file đáp áp được không ạ. Em cảm ơn nhiều ạ

  Reply
 • 19/01/2022 at 4:29 chiều
  Permalink

  Cho em xin file đáp án với ạ. Em cảm ơn nhiều lắm

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *