Tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn Tố tụng hình sự (có đáp án) – Phần 1

Câu hỏi 1: Nếu không đồng ý với quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra:

a. Được quyền không thực hiện nếu không đồng ý với Viện kiểm sát

b. Khiếu nại với Viện kiểm sát cấp trên

c. Kiến nghị với Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp

d. Kiến nghị với Cơ quan điều tra cấp trên trực tiếp

Câu hỏi 2: Thời điểm để Viện kiểm sát rút kháng nghị được thực hiện:

a. Luôn luôn trước khi bắt đầu thủ tục tranh luận

b. Luôn luôn trước ngày mở phiên toà

c. Tuỳ thuộc vào Toà án cấp nào xét xử

d. Trước khi mở phiên toà hoặc tại phiên toà

Câu hỏi 3. Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án:

a. Khi thấy cần thiết

b. Có thể thực hiện theo hướng có lợi hoặc bất lợi cho bị cáo

c. Theo hướng có lợi cho bị cáo

d. Chỉ được thực hiện đối với những bị cáo kháng cáo

Câu hỏi 4. Lời khai của người bị buộc tội không được coi là chứng cứ khi:

a. Trái với kết luận giám định

b. Không phù hợp với các chứng cứ khác

c.  Không được ghi âm ghi hình khi lấy lời khai ngoài trụ sở Cơ quan điều tra trong trường hợp cần thiết mà người bị buộc tội không yêu cầu

d. Trái với lời khai của người bị hại

Câu hỏi 5. Chứng cứ gốc là chứng cứ:

a. Buộc tội

b. Gỡ tội

c. Trực tiếp

d. Thu được không qua trung gian

Câu hỏi 6. Biện pháp khiển trách áp dụng với người dưới 18 tuổi phạm tội là:

a. Biện pháp ngăn chặn

b. Hình phạt chính

c. Biện pháp giám sát, giáo dục

d. Biện pháp tư pháp thay thế hình phạt

Câu hỏi 7. Cơ quan thuế là cơ quan:

a. Tiến hành tố tụng.

b. Có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra trong lĩnh vực thuế

c. Không có chức năng tố tụng hình sự

d. Điều tra

Câu hỏi 8. Không đồng ý với quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung của Toà án, Viện kiểm sát:

a. Kiến nghị lên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp

b. Vẫn phải trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung và thay đổi bản cáo trạng.

c. Giữ nguyên quyết định truy tố và chuyển hồ sơ lại cho Toà án

d. Kiến nghị lên Tòa án cấp trên trực tiếp

Câu hỏi 9. Nhận định nào sau đây đúng:

a. Các vụ án có bị cáo là pháp nhân thương mại chỉ xử kín khi Kiểm sát viên yêu cầu

b. Các vụ án có bị cáo là pháp nhân thương mại chỉ xử kín khi đó là vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

c. Các vụ án có bị cáo là pháp nhân thương mại chỉ xử kín khi nhằm đảm bảo bí mật kinh doanh theo yêu cầu của bị cáo.

d. Các vụ án có bị cáo là pháp nhân thương mại luôn phải xử công khai

Câu hỏi 10. Hội đồng xét xử sẽ hoãn phiên tòa khi:

a. Nhận thấy bị cáo phạm tội khác với tội danh Viện kiểm sát truy tố

b. Viện kiểm sát rút quyết định truy tố

c. Thay đổi Thư ký Tòa án.

d. Cần điều tra thu thập bổ sung chứng cứ mà không thể thực hiện tại phiên tòa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *