Tổng hợp 100 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn Luật Sở hữu trí tuệ có đáp án (Phần 5-Quyền liên quan)

Câu hỏi 1: Cuộc biểu diễn được bảo hộ quyền liên quan bao gồm:

a. Một buổi ngâm thơ trước công chúng

b. Một cuộc đua xe đạp

c. Một trận đấu cầu lông

d. Một trận đấu bóng đá

Đáp án: Một buổi ngâm thơ trước công chúng

Câu hỏi 2: Đối tượng nào dưới đây không được coi là bản ghi âm, ghi hình được bảo vệ bằng quyền liên quan theo pháp luật Việt Nam?

a. Bản ghi âm một cuộc biểu diễn.

b. Một bản định hình tác phẩm điện ảnh.

c. Bản ghi hình một trận đấu bóng đá.

d. Bản ghi âm tiếng hót của nhiều loài chim khác nhau.

Đáp án: Một bản định hình tác phẩm điện ảnh. Bản ghi hình không phải là hình thức định hình gắn với tác phẩm điện ảnh hoặc tác phẩm nghe nhìn khác.

Câu hỏi 3: Đối tượng nào dưới đây phải liên quan đến quyền tác giả trong mọi trường hợp?

a. Chương trình phát sóng

b. Cuộc biểu diễn

c. Tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa

d. Bản ghi âm, ghi hình

Đáp án: Cuộc biểu diễn. Cuộc biểu diễn là sự biểu diễn một tác phẩm văn học nghệ thuật. Trong khi đó, bản ghi âm, ghi hình cũng có thể bao gồm các âm thanh, hình ảnh ngoài cuộc biểu diễn và tác phẩm như âm thanh tiếng sét, tiếng chim hót, hình ảnh một vụ tai nạn… khi này bản ghi âm, ghi hình không liên quan đến quyền tác giả nào cả. Và bản ghi đó có thể được đưa vào chương trình phát sóng hoặc tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa, khiến các đối tượng quyền liên quan này không liên quan đến quyền tác giả.

Câu hỏi 4: Để được bảo hộ bằng quyền liên quan, một cuộc biểu diễn phải đáp ứng các điều kiện nào dưới đây?

a. Cuộc biểu diễn phải mang tính sáng tạo.

b. Cuộc biểu diễn không được xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm được sử dụng để biểu diễn.

c. Cuộc biểu diễn phải mới lạ.

d. Cuộc biểu diễn phải được định hình.

Đáp án: Cuộc biểu diễn không được xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm được sử dụng để biểu diễn.

Câu hỏi 5: Người biên đạo múa cho cuộc biểu diễn theo nguyên tắc được xem là chủ thể quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn đó.

a. Sai

b. Đúng

Đáp án: Sai

Câu hỏi 6: Công ty A đầu tư toàn bộ tài chính, cơ sở vật chất-kỹ thuật cho cuộc biểu diễn của ca sĩ B. Được biết, các điều kiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đều được đáp ứng. Vì vậy,…

a. Ca sĩ B đương nhiên là chủ sở hữu cuộc biểu diễn của mình.

b. Công ty A là chủ sở hữu cuộc biểu diễn đó với điều kiện phải được ca sĩ B chuyển nhượng quyền đối với cuộc biểu diễn.

c. Công ty A và ca sĩ B là đồng sở hữu cuộc biểu diễn.

d. Công ty A đương nhiên là chủ sở hữu cuộc biểu diễn đó.

Đáp án: Công ty A đương nhiên là chủ sở hữu cuộc biểu diễn đó.

Câu hỏi 7: Tiếp theo tình huống bên trên. C, một khán giả trong cuộc biểu diễn đó, đã sử dụng máy quay phim cá nhân để ghi lại âm thanh, hình ảnh trực tiếp của cuộc biểu diễn. Hỏi: Chủ sở hữu cuộc biểu diễn có thể cấm C ghi âm, ghi hình như trên không?

a. Không

b. Có

Đáp án: Có. Chủ sở hữu có độc quyền định hình cuộc biểu diễn trực tiếp trên bản ghi âm, ghi hình.

Câu hỏi 8: Trong số các chủ thể quyền liên quan, chủ thể nào dưới đây có quyền nhân thân?

a. Người biểu diễn

b. Tổ chức phát sóng

c. Người đầu tiên phát tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa

d. Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình

Đáp án: Người biểu diễn

Câu hỏi 9: Thời hạn bảo hộ quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn là 50 năm tính từ năm tiếp theo năm người biểu diễn qua đời.

a. Sai

b. Đúng

Đáp án: Sai. Sai, theo Điều 34 Luật SHTT, thời hạn này phải tín từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình.

Câu hỏi 10: Việc sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố trong hoạt động kinh doanh không cần được sự cho phép của chủ thể quyền của bản ghi âm, ghi hình đó.

a. Sai

b. Đúng

Đáp án: Đúng. Điều này được khẳng định tại khoản 3 Điều 33 Luật SHTT, nhưng người sử dụng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ thể quyền theo thỏa thuận.

Lưu ý: Đáp án mang tính tham khảo.

Còn tiếp….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *