Tổng hợp 100 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn Luật Sở hữu trí tuệ có đáp án (Phần 9 – Kiểu dáng công nghiệp)

Câu hỏi 1: Nhãn hiệu có chức năng cốt yếu nào sau đây?

a. chỉ dẫn về nơi sản xuất hàng hóa hoặc nơi cung cấp dịch vụ

b. chỉ dẫn về chất lượng, tính chất của hàng hóa dịch vụ

c. giúp phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau

d. chỉ dẫn về cách thức sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Đáp án: giúp phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau

Câu hỏi 2: Theo pháp luật Việt Nam, dấu hiệu dạng hương thơm có thể được bảo hộ như nhãn hiệu không?

a. Không

b. Có

Đáp án: Không. Vì, nhãn hiệu này không nhìn thấy được. Nếu mô ta dưới dạng khác thì cũng không giúp người tiêu dùng phân biệt được.

Câu hỏi 3: Theo pháp luật Việt Nam, chỉ có dấu hiệu dạng chữ hoặc dạng từ ngữ mới có thể được bảo hộ như nhãn hiệu.

a. Đúng

b. Sai

Ngoài ra, còn có nhãn hiệu dạng hình vẽ, hình ảnh.

Đáp án: Sai. Ngoài ra, còn có nhãn hiệu dạng hình vẽ, hình ảnh.

Câu hỏi 4: Công ty A sử dụng một loại màu tím đặc trưng trên bao bì sản phẩm bánh kẹo của mình hơn 20 năm qua. Công ty A muốn chỉ có một mình công ty có thể sử dụng màu đó cho bao bì bánh kẹo nên có ý định đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho loại màu tím đặc trưng trên. Hỏi: Công ty A có thể thực hiện được ý định của mình không?

a. Không

b. Có

Đáp án: Không. Màu sắc thuần túy mà không kết hợp với “chữ, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh” không đáp ứng điều kiện bảo hộ nhãn hiệu.

Câu hỏi 5: Khả năng phân biệt của nhãn hiệu được đánh giá dựa trên:

a. Việc nhãn hiệu có sáng tạo hay không.

b. Việc nhãn hiệu có khác biệt so với các dấu hiệu khác hay không.

c. Việc nhãn hiệu có dễ dàng nhận biết, ghi nhớ hay không.

d. Việc nhãn hiệu có được sử dụng trong hoạt động thương mại hay không.

Đáp án: Việc nhãn hiệu có dễ dàng nhận biết, ghi nhớ hay không.

Câu hỏi 6: Dấu hiệu dạng chữ “FONE” có thể không có khả năng phân biệt nếu được đăng ký bảo hộ cho sản phẩm điện thoại di động.

a. Sai

b. Đúng

Đáp án: Đúng. Có căn cứ để khẳng định dấu hiệu dạng chữ “FONE” là tên gọi thông thường của sản phẩm điện thoại nói chung, từ đó thuộc các dấu hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt theo điểm b khoản 2 Điều 74 Luật SHTT.

Câu hỏi 7: Dấu hiệu dạng chữ và số “Since 1980” được đăng ký cho sản phẩm quần áo có thể bị coi là không có khả năng phân biệt.

a. Sai

b. Đúng

Đáp án: Đúng. Có căn cứ để khẳng định đây là dấu hiệu chỉ thời gian vốn thuộc các dấu hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt theo điểm c khoản 2 Điều 74 Luật SHTT

Câu hỏi 8. Dấu hiệu dạng chữ “Chay mặn đều dùng được” được đăng ký cho sản phẩm gia vị có thể bị coi là không có khả năng phân biệt.

a. Sai

b. Đúng

Đáp án: Đúng. Có căn cứ để khẳng định đây là dấu hiệu chỉ công dụng của sản phẩm nên thuộc các dấu hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt theo điểm c khoản 2 Điều 74 Luật SHTT.

Câu hỏi 9: Dấu hiệu dạng chữ “Rice Wine” được đăng ký cho sản phẩm rượu gạo có thể bị coi là không có khả năng phân biệt.

a. Đúng

b. Sai

Đáp án: Đúng. Có căn cứ để khẳng định đây là dấu hiệu chỉ công dụng của sản phẩm nên thuộc các dấu hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt theo điểm c khoản 2 Điều 74 Luật SHTT.

Câu hỏi 10: Dấu hiệu là tên gọi của sản phẩm có thể đạt được khả năng phân biệt qua quá trình sử dụng.

a. Sai

b. Đúng

Đáp án: Sai

Lưu ý: Đáp án mang tính tham khảo.

Còn tiếp….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *