Tổng hợp 100 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn Luật Sở hữu trí tuệ có đáp án (Phần 8 – Kiểu dáng công nghiệp)

Câu hỏi 1: Quyền đối với kiểu dáng công nghiệp bảo vệ:

a. chất lượng của sản phẩm.

b. danh tiếng của sản phẩm.

c. hình dáng bên ngoài của sản phẩm.

d. các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm.

Đáp án: hình dáng bên ngoài của sản phẩm.

Câu hỏi 2: Quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp có thể được bảo vệ đồng thời cùng với quyền tác giả đối với kiểu dáng đó.

a. Đúng

b. Sai

Đáp án: Đúng

Câu hỏi 3: Kiểu dáng công nghiệp phải được đăng ký mới được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp.

a. Sai

b. Đúng

Đáp án: Đúng

Câu hỏi 4: Nếu Công ty A giao cho các nhân viên của mình thiết kế mẫu mã sản phẩm, thì TOÀN BỘ quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp đối với các mẫu mã sản phẩm được các nhân viên đó tạo ra thuộc về Công ty A.

a. Đúng

b. Sai

Đáp án: Đúng

Câu hỏi 5: Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp là thành phần không thể thiếu trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

a. Sai

b. Đúng

Đáp án: Đúng

Câu hỏi 6: Theo pháp luật Việt Nam, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải có bản mô tả trong đó có nêu rõ các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng ít khác biệt nhất đã biết.

a. Sai

b. Đúng

Đáp án: Đúng. Theo Điều 103 Luật SHTT.

Câu hỏi 7: Thời hạn ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là:

a. 18 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên.

b. 6 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên.

c. Không áp dụng quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

d. 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên.

Đáp án: 6 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên.

Câu hỏi 8: Quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ trong thời hạn tối đa là 15 năm kể từ ngày nộp đơn.

a. Sai

b. Đúng

Đáp án: Đúng. Theo khoản 4 Điều 93 Luật SHTT, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm. Nếu tính cả hai lần gia hạn, thì quyền đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ trong thời hạn tối đa là mười lăm năm kể từ ngày nộp đơn.

Câu hỏi 9: Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp phải nộp lệ phí hàng năm để duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.

a. Sai

b. Đúng

Đáp án: Sai

Câu hỏi 10: Kiểu dáng độc đáo nhưng không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm không được bảo hộ như kiểu dáng công nghiệp.

a. Sai

b. Đúng

Đáp án: Đúng. Theo khoản 3 Điều 64 Luật SHTT, hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp.

Lưu ý: Đáp án mang tính tham khảo.

Còn tiếp….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *