Tổng hợp 100 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn Luật Sở hữu trí tuệ có đáp án (Phần 7 – Nội dung quyền sáng chế)

Câu hỏi 1: Chỉ hành vi sử dụng sáng chế TRÙNG với sáng chế đang được bảo hộ có thể bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế.

a. Sai

b. Đúng

Đáp án: Sai. Không nhất thiết sáng chế được sử dụng phải TRÙNG với sáng chế đang được bảo hộ mà chỉ cần TƯƠNG ĐƯƠNG là đủ để xác lập hành vi sử dụng gây xâm phạm quyền đối với sáng chế. (xem Điều 8 Nghị định 105/2006/NĐ-CP)

Câu hỏi 2: “Phương pháp sản xuất chả cá” là giải pháp hữu ích đang được bảo hộ của bà A. Bà B đã áp dụng phương pháp đó để sản xuất một số lượng chả cá bằng chi phí của mình để tặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hỏi: Trên nguyên tắc, bà A có thể cấm bà B sử dụng phương pháp sản xuất chả cá của mình như trên không?

a. Có

b. Không

Đáp án: Không. Trên nguyên tắc, việc sử dụng sáng chế vì mục đích cá nhân, phi thương mại thì không thể bị cấm bởi chủ sở hữu sáng chế.

Câu hỏi 3: Chủ sở hữu sáng chế đang được bảo hộ có thể cấm đối thủ cạnh tranh của mình sử dụng sáng chế của mình để cải tiến sáng chế đó.

a. Sai

b. Đúng

Đáp án: Sai

Câu hỏi 4: Chủ sở hữu sáng chế một loại thuốc trị bệnh đang được bảo hộ KHÔNG thể cấm các công ty dược khác sản xuất thử loại thuốc đó để thực hiện thủ tục xin phép lưu hành thuốc đó.

a. Đúng.

b. Sai

Đáp án: Đúng. Theo điểm a khoản 2 Điều 125 Luật SHTT, chủ sở hữu sáng chế không có quyền cấm người khác sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm

Câu hỏi 5: Công ty A là chủ văn bằng sáng chế một loại thuộc đặc trị bệnh tiểu đường tại Mỹ và Việt Nam. Công ty sản xuất thuốc đó và bán ra thị trường với giá 1 USD/viên ở Mỹ và 10 USD/viên ở Việt Nam. Thấy vậy, Công ty B đã mua thuốc mà A đã bán ra ở Mỹ và nhập khẩu vào Việt Nam để bán, từ đó hưởng chênh lệch giá. Hỏi: Công ty A có thể cấm Công ty B nhập khẩu thuốc đó vào Việt Nam không?

a. Không

b. Có

Đáp án: Không. Trên nguyên tắc, những sản phẩm được bảo hộ nếu đưa ra thị trường một cách hợp pháp thì chủ sở hữu sáng chế dạng sản phẩm đó hết quyền đối với những sản phẩm được đưa ra thị trường. (xem Điều 125.2.b Luật SHTT)

Câu hỏi 6: Nếu được cấp bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam mà không sử dụng sáng chế trong một thời gian dài thì hệ quả gì có thể xảy ra đối với quyền của chủ văn bằng đó?

a. Văn bằng có thể bị hủy bỏ hiệu lực.

b. Sáng chế có thể được Nhà nước cho phép người khác sử dụng mà không cần xin phép chủ sở hữu.

c. Quyền của chủ văn bằng không bị ảnh hưởng.

d. Văn bằng có thể bị chấm dứt hiệu lực.

Đáp án: Sáng chế có thể được Nhà nước cho phép người khác sử dụng mà không cần xin phép chủ sở hữu.

Câu hỏi 7: Khi có nhu cầu cấp thiết để phòng chống dịch bệnh, Nhà nước có thể làm gì đối với sáng chế thuộc chữa dịch bệnh đó, vốn đang được bảo hộ ở Việt Nam?

a. Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

b. Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

c. Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

d. Nhà nước không thể sử dụng sáng chế khi chưa được phép của chủ sở hữu.

Đáp án: Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Câu hỏi 8: Người được chuyển giao quyền đối với sáng chế theo quyết định bắt buộc có thể cấm người khác sử dụng sáng chế đó.

a. Đúng

b. Đúng, nhưng trừ chủ sở hữu sáng chế

c. Đúng, nhưng trừ chủ sở hữu sáng chế và những tổ chức cá nhân được chủ sở hữu cho phép sử dụng sáng chế

d. Sai

Đáp án: Sai. Theo điểm a khoản 1 Điều 146 Luật SHTT, quyền này thuộc dạng không độc quyền.

Câu hỏi 9: Người được chuyển giao quyền đối với sáng chế theo quyết định bắt buộc có thể chuyển nhượng quyền của mình cho người khác.

a. Đúng, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh doanh của mình

b. Đúng

c. Sai

Đáp án: Đúng, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh doanh của mình

Câu hỏi 10: Thời hạn bảo hộ giải pháp hữu ích được tính từ:

a. ngày cấp bằng độc quyền đối với giải pháp đó

b. ngày giải pháp đó được cơ quan chức năng công bố

c. ngày nộp đơn đăng ký giải pháp đó

d. ngày sáng tạo ra giải pháp đó

Đáp án: ngày nộp đơn đăng ký giải pháp đó

Lưu ý: Đáp án mang tính tham khảo.

Còn tiếp….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *