Tổng hợp 100 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn Luật Sở hữu trí tuệ có đáp án (Phần 4-Nội dung quyền tác giả)

Câu hỏi 1: Bản chất của quyền tài sản đối với tác phẩm là:

a. Độc quyền sử dụng tác phẩm

b. Quyền nhận nhuận bút, thù lao khi tác phẩm được sử dụng

c. Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm

d. Quyền của tác giả được vinh danh khi tác phẩm được sử dụng

Đáp án: Độc quyền sử dụng tác phẩm

Câu hỏi 2: A sao chép một đoạn văn dài 10 dòng trong Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ của B vào bài báo khoa học mà chưa hỏi ý kiến của B và không dẫn nguồn. A cho rằng mình chỉ sao chép một phần quá nhỏ trong một quyển sách dầy 400 trang giấy, nên hành vi trên của A không thể bị coi là sao chép tác phẩm. Nhận định đó của A có phù hợp không?

a. Có

b. Không

Đáp án: Không. Sao chép bao gồm cả sao chép một phần tác phẩm. Nhưng trong trường hợp này, để kết luận việc sao chép của A có gây xâm phạm quyền tác giả hay không, cần phải xem các yếu tố được sao chép có đáp ứng điều kiện bảo hộ về tính sáng tạo và tính nguyên gốc hay không.

Câu hỏi 3: Họa sĩ A cho phép Công ty B sao chép một bức tranh của A trên áp-phích quảng cáo cho một sản phẩm của công ty để trưng bày ở hội chợ triển lãm. Sau đó, Công ty B có làm một phim quảng cáo về sản phẩm trên, trong đó có cảnh quay thể hiện hình ảnh của toàn bộ tấm áp-phích có chứa tranh của A. A cho rằng với cảnh quay trên, Công ty B đã sao chép tranh của mình. Hỏi: Nhận định nào sau đây phù hợp?

a. Việc Công ty B cho quay phim tờ áp-phích không xâm phạm quyền tác giả của A vì A đã cho phép công ty sao chép tranh lên áp-phích đó.

b. Công ty B đã sao chép tranh vì đã sao chép tờ áp-phích chứa hình ảnh bức tranh và A chỉ cho phép công ty sao chép trên ap-phích quảng cáo, chưa cho phép sử dụng tranh trong phim quảng cáo.

c. Việc Công ty B cho quay phim tờ áp-phích là hợp pháp vì đó là tờ áp-phích của công ty.

d. Công ty B không sao chép tranh mà chỉ sao chép tờ áp-phích của công ty.

Đáp án: Công ty B đã sao chép tranh vì đã sao chép tờ áp-phích chứa hình ảnh bức tranh và A chỉ cho phép công ty sao chép trên ap-phích quảng cáo, chưa cho phép sử dụng tranh trong phim quảng cáo. Sao chép tác phẩm bao gồm cả việc sao chép gián tiếp tác phẩm (không nhất thiết sao chép trực tiếp bức tranh mà cả sao chép từ bản sao trên một bệ đỡ vật chất khác của bức tranh đó).

Câu hỏi 4: Mọi hình thức biểu diễn tác phẩm đều có thể bị cấm bởi chủ sở hữu tác phẩm.

a. Đúng

b. Sai

Đáp án: Sai. Chủ sở hữu tác phẩm chỉ có thể cấm việc biểu diễn tác phẩm TRƯỚC CÔNG CHÚNG

Câu hỏi 5: Trường hợp nào dưới đây có thể được coi là biểu diễn tác phẩm trước công chúng?

a. Một vũ công biểu diễn tác phẩm khiêu vũ trước khán giả.

b. Một người nghe nhạc một mình ở nhà.

c. Phát sóng một bộ phim trên sóng truyền hình.

d. Trưng bày một bức tranh trước công chúng.

Đáp án: Một vũ công biểu diễn tác phẩm khiêu vũ trước khán giả.

Câu hỏi 6: Trường hợp nào dưới đây thuộc về truyền đạt tác phẩm đến công chúng theo pháp luật Việt Nam?

a. Mở đài truyền thanh cho mọi người trong gia đình nghe bài hát đó.

b. Phát hành CD nhạc chứa bài hát đó.

c. Phát sóng truyền thanh một bài hát.

d. Hát một bài hát trên khán đài.

Đáp án: Phát sóng truyền thanh một bài hát.

Câu hỏi 7: Trường hợp nào dưới đây thuộc về phân phối bản gốc, bản sao tác phẩm theo pháp luật Việt Nam?

a. Bán đĩa phầm mềm sao chép lậu.

b. Phát sóng tác phẩm điện ảnh.

c. Chiếu tác phẩm điện ảnh cho mọi người xem ở quán nước.

d. Ngâm một bài thơ trước công chúng.

Đáp án: Bán đĩa phầm mềm sao chép lậu.

Câu hỏi 8: Năm 1984, A và B đã cùng nhau viết một bài báo khoa học và bài báo đã được đăng lần đầu tiên trên tạp chí khoa học vào ngày 01/5/1985. A qua đời vào ngày 03/7/1992 và B qua đời vào ngày 27/10/2002. Hỏi: Khi nào bài báo khoa học trên hết thời hạn bảo hộ ở Việt Nam.

a. Vào 24 giờ ngày 31/12/2035

b. Vào 24 giờ ngày 31/12/2077

c.Vào 24 giờ ngày 31/12/2034

d. Vào 24 giờ ngày 31/12/2052

Xem Điều 27.b và 27.c Luật SHTT.

Đáp án: Vào 24 giờ ngày 31/12/2052. Xem Điều 27.b và 27.c Luật SHTT.

Câu hỏi 9: Những nhận định nào sau đây là phù hợp về quyền đứng tên với tư cách là tác giả trên tác phẩm?

a. Tác giả phải nêu tên của mình trên tác phẩm khi tác phẩm được công bố.

b. Việc nêu tên tác giả trên tác phẩm phải được sự cho phép của Nhà nước.

c. Tác giả có thể quyết định không nêu tên hoặc chỉ nêu bút danh của mình trên tác phẩm.

d. Tác giả chỉ được dùng tên thật của mình để đứng tên trên tác phẩm.

Đáp án: Tác giả có thể quyết định không nêu tên hoặc chỉ nêu bút danh của mình trên tác phẩm.

Câu hỏi 10: Trong số các quyền nhân thân của tác giả, quyền nào có thể được chuyển nhượng cho người khác?

a. Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm

b. Quyền làm tác phẩm phái sinh

c. Quyền đặt tên cho tác phẩm

d. Quyền công bố tác phẩm

Đáp án: Quyền công bố tác phẩm. Theo khoản 2 Điều 45 Luật SHTT, tác giả không được chuyển nhượng quyền nhân thân, trừ quyền công bố tác phẩm.

Lưu ý: Đáp án mang tính tham khảo.

Còn tiếp….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *