Tổng hợp 100 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn Luật Sở hữu trí tuệ có đáp án (Phần 2 – Quyền tác giả)

Câu hỏi 1: Tác phẩm có tính nguyên gốc nghĩa là:

a. Tác phẩm có nội dung thú vị.

b. Tác phẩm phải hoàn chỉnh.

c. Tác phẩm do tác giả trực tiếp sáng tạo.

d. Tác phẩm phải thật sự mới.

Đáp án: Tác phẩm do tác giả trực tiếp sáng tạo.

Câu hỏi 2: Việc ông A đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm do mình tạo ra dẫn đến hệ quả pháp lý gì?

a. Tác phẩm được miễn toàn bộ các thủ tục xin giấy phép xuất bản, giấy phép biểu diễn… trong quá trình khai thác sau này.

b. Ông A không phải chứng minh mình là tác giả của tác phẩm khi có tranh chấp xảy ra.

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả chỉ có giá trị chứng cứ, giúp đảo ngược nghĩa vụ chứng minh về tư cách tác giả cho bên thứ ba khi có tranh chấp xảy ra.

c. Nội dung của tác phẩm hoàn toàn hợp lệ.

d. Ông A được thừa nhận chính thức là chủ sở hữu của tác phẩm được đăng ký.

Đáp án: Ông A không phải chứng minh mình là tác giả của tác phẩm khi có tranh chấp xảy ra.

Câu hỏi 3: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là:

a. Cục sở hữu công nghiệp

b. Cục quyền tác giả và quyền liên quan

c. Cục sở hữu trí tuệ

d. Cục bản quyền tác giả

Đáp án: Cục bản quyền tác giả

Câu hỏi 4: Chương trình máy tính được bảo hộ như loại tác phẩm nào dưới đây?

a. Tác phẩm điện ảnh

b. Tác phẩm nhiếp ảnh

c. Tác phẩm văn học

d. Tác phẩm mỹ thuật công nghiệp

Đáp án: Tác phẩm văn học

Câu hỏi 5: Tác phẩm nào sau đây có thể không được bảo vệ quyền tác giả?

a. Tác phẩm chưa được đăng ký bảo hộ quyền tác giả.

b. Tác phẩm văn học sử dụng ngôn ngữ ít người đọc hiểu được ở Việt Nam.

c. Tác phẩm không được công bố trong thời hạn 50 năm kể từ khi sáng tác.

d. Tác phẩm có nội dung đồi trụy.

Đáp án: Tác phẩm có nội dung đồi trụy. Theo khoản 1 Điều 8 Luật SHTT, đối tượng trái với đạo đức xã hội, có hại cho quốc phòng, an ninh sẽ không được bảo hộ quyền SHTT.

Câu hỏi 6: Tần đã thiết kế một mẫu xe hơi mới cho Công ty Ô-tô Trường Hải. Công ty đã xây dựng mô hình của mẫu xe đó bằng gỗ nhẹ và công bố trên báo đài. Nhận định nào dưới đây là phù hợp về quyền tác giả đối với mô hình xe trên?

a. Mô hình đó không được bảo hộ vì đó là kiểu dáng công nghiệp và đối tượng này không được bảo hộ bằng quyền tác giả.

b. Mô hình đó không phải là một tác phẩm mỹ thuật.

c. Mô hình đó được bảo hộ quyền tác giả với danh nghĩa là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

d. Do chỉ là một khung gỗ, không phải là mô hình xe thật, nên mô hình đó không được bảo hộ quyền tác giả.

Đáp án: Mô hình đó được bảo hộ quyền tác giả với danh nghĩa là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 22/2018/NĐ-CP.

Câu hỏi 7: Một tác phẩm dở dang, chưa hoàn chỉnh không được bảo hộ quyền tác giả.

a. Đúng

b. Sai

Đáp án: Sai, theo khoản 1 Điều 6 Luật SHTT, quyền tác giả phát sinh không phụ thuộc vào nội dung, chất lượng của tác phẩm.

Câu hỏi 8: Quyền tác giả phát sinh không phụ thuộc vào điều kiện nào sau đây?

a. Điều kiện về khả năng áp dụng trong thực tế của tác phẩm

b. Điều kiện về tính nguyên gốc của tác phẩm

c. Điều kiện về tính định hình của tác phẩm

Đáp án: Điều kiện về khả năng áp dụng trong thực tế của tác phẩm

Câu hỏi 9: Một khái niệm mới được phát hiện ra và được đưa vào lý giải trong một bài báo khoa học có thể được bảo vệ quyền tác giả.

a. Sai

b. Đúng

Đáp án: Sai. Theo Điều 15.3 Luật SHTT, khái niệm không được bảo hộ quyền tác giả.

Câu hỏi 10: Nguyên tắc nào theo đó quyền tác giả được bảo hộ không phụ thuộc vào bất kỳ thủ tục nào?

a. Nguyên tắc ưu tiên

b. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

c. Nguyên tắc bảo hộ độc lập

d. Nguyên tắc bảo hộ tự động

Đáp án: Nguyên tắc bảo hộ tự động

Lưu ý: Đáp án mang tính tham khảo.

Còn tiếp….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *