Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư là gì?

Tổ chức xã hội nghề nghiệp là tập hợp tự nguyện của những cá nhân, tổ chức cùng thực hiện hoạt động xã hội nghề nghiệp, được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ các thành viên trong hoạt động nghề nghiệp và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên. Vậy tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư là gì? Bạn hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

1/ Luật sư là gì?

Căn cứ vào Điều 2 Luật luật sư thì Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là khách hàng).

2/ Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư là gì?

Căn cứ vào Điều 7 Luật luật sư  thì Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư được thành lập để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư, giám sát việc tuân theo pháp luật, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam[6], thực hiện quản lý hành nghề luật sư theo quy định của Luật này.

Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư là Đoàn luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Liên đoàn luật sư Việt Nam.

3/ Điều kiện thành lập tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư

– Luật sư chỉ được tham gia hoặc thành lập một tổ chức hành nghề luật sư;

– Khi thành lập hay tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư cần có ít nhất 02 năm hành nghề liên tục tại tổ chức hành nghề luật sư theo diện hợp đồng lao động hoặc hành nghề với tư cách của cá nhân luật sư cho tổ chức, cơ quan khác theo hợp đồng lao động;

– Có nhiều luật sư tại các Đoàn luật sư khác nhau thì lựa chọn theo thỏa thuận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *