Tìm hiểu Ưu và nhược điểm của Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp có quy mô được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp. Để thành lập công ty cổ phần cần phải đảm bảo những điều kiện theo quy định, và cá nhân, tổ chức thành lập phải nắm được những ưu và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này để tránh những rủi ro không đáng có trong quá trình hoạt động kinh doanh.

1/ Ưu điểm:

– Các cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về nợ, các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro không cao;

– Khả năng huy động vốn rất cao và linh hoạt thông qua việc chào bán các loại cổ phần, phát hành cổ phiếu ra công chúng. Hiện nay đây là loại hình duy nhất có thể phát hành cổ phiếu để huy động vốn;

– Công ty không hạn chế số lượng cổ đông và có thể huy động vốn cả trên thế giới;

– Cổ đông có thể dễ dàng, tự do chuyển nhượng, mua bán, thừa kế cổ phần thông qua việc bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán;

– Quy mô hoạt động lớn và khả năng mở rộng kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực ngành nghề;

– Việc hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao do tính độc lập giữa quản lý và sở hữu;

– Mọi quyết định trong việc kinh doanh được thu thập ý kiến của các cổ đông nên rất minh bạch trong quản lý, điều hành.

2/ Nhược điểm:

– Việc quản lý và điều hành Công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ đông đối kháng nhau về lợi ích;

– Khả năng bảo mật kinh doanh và tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông;

– Việc quản lý, điều hành công ty cổ phần cũng phức tạp hơn đặc biệt là chế độ tài chính, kế toán.

Công ty cổ phần có nhiều những ưu điểm, song song đó cũng có những nhược điểm cần phải quan tâm. Do đó, khi thành lập công ty cổ phần mỗi cá nhân, tổ chức cần phải cân nhắc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với định hướng kinh doanh của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *