Tiền kỹ thuật số có thể giải quyết những vấn đề gì?

Một số hệ thống đã thực hiện các giao dịch với các phiên bản tiền kỹ thuật số. Ví dụ, hệ thống thẻ tín dụng cho phép người dùng mua hàng hóa và dịch vụ bằng hình thức tín dụng. Hệ thống chuyển khoản cho phép chuyển tiền mặt qua biên giới.

Các giao dịch như vậy rất tốn kém và mất thời gian vì chúng liên quan đến việc sử dụng các hệ thống xử lý khác nhau. Các SWIFT hệ thống, một mạng lưới các hệ thống thanh toán bao gồm các ngân hàng khác nhau và các tổ chức tài chính trên toàn cầu, là một ví dụ về một bộ trang phục như vậy. Có phí cho mỗi lần chuyển tiền được thực hiện qua mạng SWIFT. Các tổ chức thành viên của SWIFT cũng hoạt động theo một loạt các quy định, mỗi tổ chức cụ thể cho một khu vực tài chính khác nhau. Hơn nữa, các hệ thống này được xây dựng dựa trên hứa hẹn về các khoản thanh toán trong tương lai, đảm bảo độ trễ thời gian cho mỗi giao dịch. Ví dụ: điều chỉnh cho thẻ tín dụng xảy ra vào một ngày sau đó và người dùng có thể gửi khoản bồi hoàn cho các giao dịch.

Một trong những mục đích của tiền kỹ thuật số là loại bỏ độ trễ thời gian và chi phí vận hành cho các giao dịch như vậy bằng cách sử dụng công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Trong hệ thống DLT, các nút hoặc sổ cái được chia sẻ kết nối để tạo thành một mạng chung để xử lý các giao dịch. Mạng lưới này cũng có thể mở rộng sang các khu vực pháp lý khác và giảm thiểu thời gian xử lý các giao dịch. Nó cung cấp sự minh bạch cho các cơ quan chức năng và các bên liên quan, cải thiện khả năng phục hồi của mạng lưới tài chính bằng cách loại bỏ nhu cầu về cơ sở dữ liệu hồ sơ tập trung.

Tiền kỹ thuật số cũng giải quyết vấn đề chi tiêu gấp đôi bằng cách sử dụng hệ thống đồng thuận thuật toán. Vấn đề, được phát biểu khá đơn giản, liên quan đến việc đảm bảo rằng một “nốt nhạc” tiền kỹ thuật số không được tiêu hai lần bởi cùng một người.

Một thiết lập tập trung về sản xuất và phân phối tiền tệ, chẳng hạn như thiết lập với các ngân hàng trung ương hiện đang tồn tại, sử dụng một hệ thống số sê-ri để đảm bảo rằng mỗi tờ tiền là duy nhất. Một số hình thức tiền kỹ thuật số như tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) hoặc tiền kỹ thuật số do các bên tư nhân phát hành sao chép vai trò của cơ quan trung ương trong việc đảm bảo khả năng thanh toán và tính toàn vẹn của các giao dịch, mặc dù trong bối cảnh kỹ thuật số.

Các loại tiền kỹ thuật số khác được phân cấp. Họ loại bỏ chức năng của chính quyền trung ương để giám sát sản xuất và các trung gian cần thiết để phân phối tiền tệ. Mật mã được sử dụng. Chữ ký mù che giấu danh tính của các bên giao dịch và bằng chứng không có kiến ​​thức mã hóa các chi tiết giao dịch. Ví dụ về loại tiền kỹ thuật số này là tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum.

Theo Investopedia.com (dịch)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *