THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẰNG BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Theo quy định, có 4 biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) là dân sự, hành chính, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến quyền SHTT, hình sự.

Căn cứ vào Điều 216 (Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ)Điều 73 (Luật hải quan 2014) thì kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến quyền SHTT là một biện pháp pháp lý cho phép chủ thể kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT, và cũng như cho phép tạm dừng làm thủ tục thông quan đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT. Theo đó, thực thi quyền SHTT liên quan đến hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu là quyền yêu cầu lực lượng Hải quan tại các cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam phát hiện, ngăn chặn và xử lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu xâm phạm quyền SHTT.

Các thủ tục thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ:

1/ Tiếp nhận, xử lý đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ SHTT.

1.1/ Hồ sơ cần thiết:

– Đơn đề nghị theo mẫu quy định;

– Văn bằng bảo hộ quyền SHTT hoặc tài liệu khác chứng minh quyền SHTT đang được bảo hộ tại Việt Nam;

– Mô tả chi tiết hàng hóa xâm phạm quyền SHTT, ảnh chụp, đặc điểm phân biệt hàng thật với hàng xâm phạm quyền SHTT;

– Danh sách những người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp hàng hóa có yêu cầu giám sát; danh sách những cá nhân, tổ chức có khả năng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa xâm phạm quyền SHTT.

1.2/ Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị, Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo gửi chủ thể quyền về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn đề nghị. Trường hợp chấp nhận, Cục Giám sát quản lý về hải quan sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu về quyền SHTT và thông báo chấp nhận đơn gửi tới các Cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu để triển khai việc kiểm tra, giám sát. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu tiếp nhận thông báo của Cục Giám sát quản lý về hải quan tổ chức triển khai trong phạm vi địa bàn mình quản lý.

2/ Tiếp nhận, xử lý đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan.

2.1/ Hồ sơ cần thiết:

– Đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan theo mẫu quy định;

– Văn bằng bảo hộ quyền SHTT hoặc tài liệu khác chứng minh quyền SHTT;

– Mô tả chi tiết hàng hóa xâm phạm xâm phạm quyền SHTT, ảnh chụp, các đặc điểm phân biệt hàng thật với hàng xâm phạm quyền SHTT;

– Danh sách những người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp hàng hóa có yêu cầu giám sát; danh sách những cá nhân, tổ chức có khả năng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa xâm phạm quyền SHTT;

– Chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc khoản tiền đảm bảo bằng 20% giá trị lô hàng theo giá ghi trong hợp đồng hoặc tối thiểu 20 triệu đồng nếu chưa biết giá trị lô hàng nghi ngờ xâm phạm để bồi thường thiệt hại và các chi phí phát sinh khác do việc đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan không đúng.

2.2/ Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đủ yêu cầu tạm dừng nêu trên, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan. Thời gian tạm dừng làm thủ tục hải quan là 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tạm dừng. Trong thời gian tạm dừng, Chi cục Hải quan ra quyết định tạm dừng phải thực hiện các công việc sau:

– Yêu cầu chủ hàng, chủ thể quyền SHTT lấy mẫu để giám định, cung cấp tài liệu có liên quan đến hàng hóa (catalog, kết luận giám định, tài liệu từ nước ngoài, kết quả xử lý các vụ việc tương tự,…);

– Trưng cầu giám định tại tổ chức giám định hoặc tham khảo ý kiến chuyên môn của các cơ quan quản lý Nhà nước về SJTT để xác định dấu hiệu xâm phạm SHTT;

– Báo cáo Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Tổng cục Hải quan để chỉ đạo giải quyết kịp thời trong trường hợp phức tạp như lô hàng tạm dừng có giá trị lớn, vụ việc có liên quan đến nhiều địa phương, vụ việc có phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan về chủ thể quyền SHTT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *